BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 10.02.2016

Union Investment TFI dopłaci 1% do inwestycji


Ruszyła promocja Union Investment TFI dla nowych inwestorów: „UniLokata plus dopłata". Zasady są proste: wystarczy na 100 dni wpłacić 10 000 zł do subfunduszu UniLokata. Po tym okresie inwestor otrzyma nie tylko cały zysk wypracowany przez zarządzającego, ale także dodatkowy 1% netto. Bez haczyków i gwiazdek. Promocja potrwa do 31 marca.

UniLokata istnieje od 2012 roku. W momencie swojego debiutu była pierwszym na rynku rozwiązaniem pieniężnym o liniowej wycenie, skierowanym – ze względu na niską pierwszą wpłatę w wysokości 100 zł – do szerokiego grona odbiorców. Na przestrzeni ostatnich lat UniLokata stała się jednym z najpopularniejszych funduszy w swojej grupie, a w 2015 r. dołączyła do grona „miliarderów". Na koniec grudnia aktywa subfunduszu wynosiły ponad 1,4 mld zł.

Tak duża popularność UniLokaty to pochodna bezpiecznej strategii, atrakcyjnych stóp zwrotu oraz niskiego oprocentowania depozytów bankowych. W minionym roku subfundusz wypracował 2,12% zysku – mówi Hanna Maciejewska, dyrektor regionalny ds. sprzedaży detalicznej w Union Investment TFI

Celem promocji „UniLokata plus dopłata" jest zachęcenie osób, które dotychczas miały styczność wyłącznie z lokatami bankowymi do pogłębienia swojej wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych i zainwestowania środków za ich pośrednictwem.

UniLokata inwestuje w wysokiej jakości obligacje przedsiębiorstw, które cieszą się najwyższą wiarygodnością kredytową. Dzięki temu jest w stanie zachować wysoki poziom bezpieczeństwa, bardzo ważny dla osób, które nie lokowały dotąd środków w funduszach inwestycyjnych. Inną zaletą UniLokaty jest liniowa wycena. Dzięki niej wahania jednostki uczestnictwa, a tym samym wartości inwestycji w czasie, są minimalne – wyjaśnia Hanna Maciejewska.Dodatkową zachętą dla inwestorów do wypróbowania UniLokaty może być utrzymujące się środowisko niskich stóp procentowych w Polsce, na skutek którego oprocentowanie lokat bankowych jest mało atrakcyjne – dodaje.

Aby skorzystać z promocji, należy w okresie jej trwania (tj. od 8 lutego do 31 marca 2016 r.) otworzyć rejestr on-line – korzystając z formularza dostępnego na stronie www.unilokataplus.pl – lub osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta Union Investment TFI S.A. w Warszawie. Warunkiem otrzymania bonusowego 1% zysku netto jest niedokonywanie w ciągu 100 dni zmian na rejestrze subfunduszu. Wypłacając środki przed upływem 100 dni inwestor nie skorzysta w promocji, ale zyska tyle, ile wypracował subfundusz do dnia wypłaty.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,