BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 06.06.2014

Sprzedaż funduszy w maju na plusie


W maju aktywa zarządzane przez Union Investment TFI zwiększyły się do 8,37 mld zł. Niesłabnącą popularnością cieszyły się fundusze pieniężne, ale można było zaobserwować również zwiększone zainteresowanie obligacjami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz tureckimi akcjami.Maj okazał się kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla sprzedaży funduszy inwestycyjnych Union Investment TFI. Saldo wpłat i umorzeń wyniosło ponad 223 mln zł. Znaczna część nowych środków, bo aż 153 mln zł, trafiła do subfunduszu UniKorona Pieniężny.

W tym roku klienci najczęściej stawiają na niskie ryzyko. Maj nie był pod tym względem wyjątkiem – komentuje Tomasz Mirek, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej Union Investment TFI. Co ciekawe, inwestorzy znacznie chętniej niż w ostatnich miesiącach wybierali fundusze obligacyjne, szczególnie te aktywnie zarządzane, dające możliwość inwestowania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim UniObligacje: Nowa Europa i UniObligacje Aktywny.

W dużej mierze jest to wynikiem dobrych stóp zwrotu na tych funduszach wypracowanych w tym roku, a szczególnie w drugim kwartale – wyjaśnia Tomasz Mirek. – Sprzyjające otoczenie rynkowe pozwoliło ponadto na przeprowadzenie w maju, z dużym sukcesem, kolejnej subskrypcji certyfikatów funduszu UniObligacje FIZ – dodaje.

Widoczne jest również coraz większe zainteresowanie aktywami tureckimi. Na koniec maja inwestorzy zgromadzili w subfunduszu UniAkcje: Turcja prawie 82 mln zł. – Akcje tureckie pozwoliły w tym roku zarobić już ponad 20 proc., a potencjał tamtejszego rynku w dalszym ciągu jest duży. To tłumaczy, dlaczego UniAkcje: Turcja cieszy się największą popularnością wśród naszych inwestorów kupujących fundusze akcyjne i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne – mówi Tomasz Mirek.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,