BIURO PRASOWE

Nestle Polska S.A., 25.05.2014

Dzień Bezpieczeństwa w Nestlé Polska S.A. Oddział w Rzeszowie


Dbałość o zapewnienie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy jest w Nestlé priorytetem. W niedzielę, 25 maja, Nestlé Polska S.A. Oddział w Rzeszowie obchodzi coroczny Dzień Bezpieczeństwa połączony w tym roku z 780 dniami bezwypadkowej pracy. Dzień Bezpieczeństwa jest okazją do podkreślenia znaczenia oraz promocji bezpieczeństwa w pracy. To także możliwość podziękowania pracownikom za odpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa własnego i kolegów.


Bycie odpowiedzialnym pracodawcą to jeden z pięciu obszarów strategii biznesowej Nestlé. Firma promuje wśród pracowników troskę o bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz dbałość o środowisko naturalne. Nestlé Polska S.A. Oddział w Rzeszowie dąży do tworzenia przyjaznego środowiska pracy, które inspiruje i buduje dobre relacje. – Zapewnienie pracownikom bezpiecznego miejsca pracy jest dla nas priorytetem. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że bezpieczeństwo w pracy i zdrowie zależą przede wszystkim od nas samych, od przestrzegania zasad BHP, od świadomego podejmowania decyzji w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Przyczyną większości wypadków nie są technicznie niesprawne urządzenia, lecz fakt, że przyzwyczailiśmy się myśleć, że żaden wypadek nam się nie przydarzy. Dlatego powinniśmy zawsze pamiętać, że to właśnie my mamy największy wpływ na bezpieczeństwo swoje i innychmówi Paweł Miłkowski, Dyrektor Zakładu Nestlé Polska S.A. Oddział w Rzeszowie.

Odbywające się co roku obchody Dnia Bezpieczeństwa potwierdzają priorytetowe podejście kierownictwa do kwestii przestrzegania zasad BHP. Są także nieodłączną częścią tworzonej w zakładzie kultury bezpieczeństwa. Składa się na nią wiele inicjatyw, wśród których należy wymienić wdrożony System BBS (Behavioral Based Safety). Pozwala on na regularne diagnozowanie zagrożeń i wprowadzanie najlepszych możliwych rozwiązań, które zmieniają podejście pracowników do kwestii bezpieczeństwa i podnoszą jego poziom. W ramach BBS od 2008 r. w zakładach produkcyjnych Nestlé w Polsce prowadzony jest program rozmów SUSA (Safe and Unsafe Acts – Bezpieczne i Niebezpieczne Zachowania). Rozmowy dotyczą tego, jak zachowywać się w miejscu pracy i poza nią, jak wystrzegać się potencjalnie niebezpiecznych działań oraz jak reagować, gdy widzi się zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa pracy. Inne warte wspomnienia inicjatywy to wdrożenie metodologii ZERO ACCESS, której zasadniczym celem jest poprawa bezpieczeństwa obsługi maszyn przed dostępem do elementów ruchomych poprzez ocenę ryzyka potencjalnego urazu, a następnie poprzez wprowadzenie rozwiązań technicznych redukujących to ryzyko oraz mapa bezpieczeństwa, czyli stworzenie wizualizacji stanowiska pracy wraz z naniesionymi potencjalnymi zagrożeniami. Stale rozwijany jest też system Lock Out Tag Out, którego przestrzeganie pozwala wyeliminować ryzyko urazu na skutek przypadkowego uruchomienia urządzenia w czasie prowadzonych prac serwisowych. Istotnym wsparciem jest również projekt DOBRO będący elementem globalnej strategii Nestlé Safety, Health & Environment (SHE), która zakłada prowadzenie działalności z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz w trosce o środowisko naturalne.

Wielopłaszczyznowy system zarządzania bezpieczeństwem pracy, podnoszenie świadomości jego znaczenia, zdefiniowanie i eliminacja obszarów szczególnie wrażliwych to bardzo ważne elementy. Jednak równie istotne dla bezpieczeństwa pracy jest przestrzeganie zasad BHP każdego dnia przy wykonywaniu nawet najprostszych czynności. Tegoroczne obchody są potwierdzeniem skuteczności naszego systemu oraz przede wszystkim efektem zaangażowania pracowników. To my sami tworzymy i promujemy wysoką kulturę bezpieczeństwa. Naszym celem jest utrzymanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy. To dla nas ogromna motywacja na przyszłośćmówi Paweł Miłkowski, Dyrektor Zakładu Nestlé Polska S.A. Oddział w Rzeszowie.

***

O Nestlé
Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia z portfolio ponad 1500 produktów i prawie 70 marek, w tym m.in.: NESCAFĒ, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA oraz PURINA. Nestlé działa na polskim rynku od ponad 20 lat. Firma zatrudnia aktualnie 5000 pracowników w 8 lokalizacjach. W 2016 roku sprzedaż Nestlé w Polsce osiągnęła ponad 3 mld zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Edyta Iroko
Koordynator ds. Mediów, Nestlé Polska S.A.
Email:
Telefon: +48 22 607 32 54
Mobile: +48 600 204 870

Daria Grzesiek
Account Executive
Email:
Telefon: 22 858 74 58 ext. 30