BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 24.03.2014

Zmiana benchmarku subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek z oferty Union Investment TFI


Od 24 marca br. benchmark subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek zarządzanego przez Union Investment TFI jest oparty o nowy indeks WIG50.W związku rozpoczęciem publikacji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie indeksów WIG50 oraz WIG250, obejmujących odpowiednio 50 średnich i 250 małych spółek z Głównego Rynku GPW, nastąpiła zmiana benchmarku subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) z oferty Union Investment TFI.

Od 24 marca br. skład benchmarku to: 90% WIG50 + 10% WIBID 1M.

To istotna zmiana, jako że różnice w strukturze pomiędzy indeksem sWIG80, który dotychczas służył za wzorzec oceny efektywności subfunduszu, a nowym WIG50 są duże. Ten ostatni zastępuje bowiem dotychczasowy indeks grupujący spółki o średniej kapitalizacji, podczas gdy odpowiednikiem indeksu sWIG80 jest obecnie WIG250.

W naszej ocenie, konstrukcja indeksu WIG250 powoduje brak możliwości faktycznej replikacji benchmarku, ponieważ w jego skład w przeważającej mierze wchodzą spółki o bardzo małej kapitalizacji i niskiej płynności. Stąd decyzja o wyborze indeksu WIG50 – mówi Waldemar Wołos, Dyrektor ds. Rozwoju Nowych Produktów Union Investment TFI.

Zmiana benchmarku pociągnie za sobą przebudowę portfela, jednak wszelkie zmiany będą dokonywane sukcesywnie i powoli, zgodnie z interesem uczestników subfunduszu – dodaje Maciej Kik, zarządzający subfunduszem UniAkcje Małych i Średnich Spółek.

UniAkcje Małych i Średnich Spółek istnieje od 2007 r. Z wynikiem 33,67 proc. znalazł się wśród 10 najlepszych funduszy w 2013 r.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,