BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 04.03.2014

Finansowy GIPS, czyli prezentacja wyników inwestycyjnych na światowym poziomie


W branży finansowej „GIPS" oznacza światowe standardy prezentacji wyników inwestycyjnych. Jednym z niewielu TFI w Polsce, które stosują normy GIPS jest Union Investment. Jaką korzyść mają z tego inwestorzy?


 GIPS® (ang. Global Investment Performance Standards), czyli Światowe Standardy Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami, to zbiór uznawanych na całym świecie norm i zasad w zakresie prezentacji wyników zarządzania aktywami. Zostały one opracowane przez CFA Institute, by zapewnić inwestorom dostęp do rzetelnie opracowanych historycznych wyników inwestycyjnych, umożliwiając im obiektywną ocenę funduszy inwestycyjnych oraz portfeli w ramach usługi asset management.

Dzięki standardom GIPS klient może „prześwietlić" firmę zarządzającą aktywami i w pełni porównać jej wyniki z innymi firmami z branży. Nie tylko polskimi, ale również zagranicznymi. – Jawność i transparentność to fundamentalne elementy profesjonalnego podejścia do zarządzania aktywami. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie norm GIPS – wyjaśnia Małgorzata Popielewska, członek zarządu Union Investment TFI.

Wcześniej, jako pierwsze polskie TFI, udostępniliśmy inwestorom KIID-y, a także przygotowaliśmy graficzne opracowanie czynników znacząco wpływających na wartość inwestycji. Możliwie szybkie wprowadzanie narzędzi pomagających klientom ocenić nasze fundusze to filar naszej polityki komunikacyjnej. Staramy się być przyjaźni dla klienta – dodaje.

Pomocne w ocenie funduszy, nieodzowne dla asset management
Publikacją wyników według norm GIPS powinni być szczególnie zainteresowani zamożniejsi klienci indywidualni, a także instytucje profesjonalnie zajmujące się zarządzaniem aktywami. – W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, poza metodologią GIPS nie ma jednolitych standardów prezentacji wyników portfeli asset management. Stosowanie tych standardów przez Union Investment TFI sprawia, że nasi klienci mają dostęp do wiarygodnej i rzetelnej informacji dotyczącej wyników uzyskiwanych przez Towarzystwo za okres co najmniej 5 lat – mówi Małgorzata Popielewska.

Czym jest tajemniczy „kompozyt"
W prezentacjach wyników opartych na normach GIPS natkniemy się na tajemniczo brzmiące sformułowanie „kompozyt". Jest to zbiór portfeli, charakteryzujących się podobną strategią inwestycyjną lub celem inwestycyjnym. Prezentacja GIPS zawiera wyniki inwestycyjne kompozytów, a nie poszczególnych funduszy inwestycyjnych czy portfeli asset management. Dzięki temu klient ma możliwość oceny wyników zarządzania w szerszym kontekście niż w przypadku pojedynczych strategii inwestycyjnych.

To ważna informacja, ponieważ klient nie ma możliwości zainwestowania aktywów bezpośrednio w kompozyt, a jedynie w fundusze inwestycyjne lub portfele asset management tworzące kompozyt – tłumaczy Małgorzata Popielewska.

GIPS w Polsce i na świecie
Wdrożenie standardów GIPS® jest dobrowolne, a cały proces stawia wysokie wymagania przed firmą zarządzającą aktywami. Konieczne jest np. poddanie się rygorystycznej weryfikacji zewnętrznego audytora. Z tego względu w Polsce standardy GIPS nie są jeszcze rozpowszechnione. Poza Union Investment TFI stosuje je m.in. PKO TFI i Skarbiec TFI. Za granicą zgodność z GIPS deklaruje również grupa Union Investment, PIMCO, Merill Lynch, Black Rock, Schroeders czy JP Morgan.

W dobie rosnącej konkurencji na rynku asset management, także ze strony zagranicznych instytucji, zwiększają się również oczekiwania klientów. Dlatego upowszechnienie się standardów GIPS jest moim zdaniem kwestią czasu – przewiduje Małgorzata Popielewska

Kwartalną prezentację wyników zarządzania aktywami w standardzie GIPS można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Union Investment TFI.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,