BIURO PRASOWE

Segro, 17.02.2014

SEGRO European Logistics Partnership kupuje od Tristan Capital Partners nowoczesne obiekty logistyczne w Polsce, o wartości 100 mln €


SEGRO oraz Tristan Capital Partners ('Tristan') mają przyjemność poinformować, że podpisały umowę, na mocy której SEGRO European Logistics Partnership ('SELP') nabędzie portfolio nowoczesnych obiektów logistycznych i gruntów budowlanych w Polsce, Francji i Niemczech, o wartości 472 mln €.

Zakup ten jest zgodny ze strategią SEGRO zakładającą rozbudowę portfela nieruchomości logistycznych i wzmocnienie obecności na wiodących rynkach Europy kontynentalnej, poprzez wykorzystanie kapitału zewnętrznego.

Objęte transakcją trzy obiekty zlokalizowane w Polsce, o łącznej wartości 100 mln € i całkowitej powierzchni 171 000 m², położone są na obrzeżach Warszawy, Łodzi i Poznania, czyli kluczowych dla SEGRO regionach kraju.

Sfinalizowanie transakcji planowane jest na początek drugiego kwartału 2014 roku, po spełnieniu warunków umownych. W ramach transakcji SELP kupuje od Tristan również aktywa we Francji i Niemczech, o łącznej wartości 372 mln €.

SEGRO posiada 50 procent udziałów w SELP i działa w ramach tego joint venture jako zarządca oraz development manager.

Komentując transakcję, Paweł Sapek, Dyrektor SEGRO na Europę Centralną, powiedział:
„Przejęcie tak znaczącego portfela w pozarynkowej transakcji, w zaledwie cztery miesiące po stworzeniu SELP, zwiększa o prawie 50 procent pozycję naszego joint venture na jednych z najlepszych rynków logistycznych w Europie. Nowe aktywa generują znaczący przychód zapewniony dzięki dobrym najemcom oraz obiektom wysokiej jakości, i ta transakcja zdecydowanie przyspiesza realizację strategii inwestycyjnej przyjętej dla naszego joint venture.


Jesteśmy szczególnie zadowoleni ze wzmocnienia naszej obecności w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, kluczowych lokalizacjach SEGRO w Polsce."

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

SEGRO
Agnieszka Sabat
+48 32 603 03 00,

Partner of Promotion
Anna Lipińska
+48 22 858 74 58 wew. 81

Partner of Promotion
Jarosław Zakrzewski
+48 22 858 74 58 wew. 68

O SEGRO:

SEGRO, spółka o statusie firmy Real Estate Investment Trust (”REIT”), jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Spółka jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego 6,3 mln m2 o wartości ponad 8 mld funtów. Spółka świadczy swoje usługi klientom z różnych sektorów przemysłu. Nieruchomości firmy skoncentrowane są w obrębie kluczowych aglomeracji i węzłów transportowych w dziesięciu krajach Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce.

Spółka rozpoczęła swoją działalność w Europie Centralnej na początku 2006 roku. Obecnie deweloper prowadzi inwestycje w takich strategicznych lokalizacjach jak: Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, Praga, Stryków, Tychy, Warszawa i Wrocław.

Więcej informacji: www.segro.com/pl