BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 16.12.2013

Sztuka inwestowania w przyspieszającej gospodarce


Szukając zysków, inwestorzy zastanawiają się: co wybrać? Obecna faza cyklu gospodarczego sprzyja lokowaniu środków w akcje, ale wybór nie jest prosty. Tylko na warszawskiej giełdzie notowanych jest prawie 450 spółek. Dobrym pomysłem może być inwestycja w walory obiecujących małych firm oraz perspektywicznych dużych przedsiębiorstw. Tak skonstruowany portfel wykorzysta obecną sytuację ekonomiczną i będzie bardziej odporny na chwilowe zawirowania koniunktury.
W inwestowaniu oprócz zysków liczy się także podejmowane ryzyko - im niższe, tym lepiej. Dlatego profesjonalni inwestorzy rzadko koncentrują się na jednej spółce, lub typie spółek, nawet gdy mają do zagospodarowania niewielki kapitał. Sztuka odpowiedzialnego lokowania środków podpowiada, że w dobrze skonstruowanym portfelu powinny znaleźć się zarówno instrumenty pozwalające liczyć na ponadprzeciętny zysk, jak i takie, które dadzą mniejsze, ale bardziej stabilne dochody. Dotyczy to także bardziej agresywnych sposobów lokowania środków, jak na przykład akcyjne fundusze inwestycyjne.

To właśnie je warto rozważyć, zastanawiając się nad długoterminowym inwestowaniem
w obecnej sytuacji ekonomicznej. W ostatnich miesiącach szybciej bowiem rozwija się polska gospodarka - rośnie produkcja przemysłowa oraz, co bardzo istotne, konsumpcja prywatna. Poza tym inwestorzy cały czas mogą się cieszyć rekordowo niskimi stopami procentowymi, które zgodnie z zapowiedziami Narodowego Banku Polskiego powinny pozostać na dotychczasowym poziomie do połowy 2014 roku.

Trochę mniej optymistycznie wygląda sytuacja w strefie euro. Zmusiło to nawet Europejski Bank Centralny do obcięcia stóp procentowych do najniższego w historii poziomu 0,25 proc. Mimo to daje się dostrzec symptomy ożywienia gospodarczego, co też potwierdzają wskaźniki wyprzedzające PMI (pozwalają prognozować kierunek
i dynamikę zmian gospodarczych).

Potencjał funduszy akcyjnych i pieniężnych
Jak zatem zagospodarować środki, by najlepiej wykorzystać obecną sytuację?
- Osobom akceptującym wyższe ryzyko inwestycyjne, związane z inwestowaniem w akcje, sugerowałbym rozważyć ulokowanie środków w akcjach dobrze wyselekcjonowanych, perspektywicznych spółek które powinny korzystać na poprawie sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie - mówi Tomasz Matras, zarządzający subfunduszem UniAkcje Sektory Wzrostu w Union Investment TFI.

Jego zdaniem moment na tego typu inwestycję jest sprzyjający. Spółki te nie koncentrują się na naszym lokalnym rynku, ale również są beneficjentami poprawy sytuacji na rynkach eksportowych. Są to przedsiębiorstwa elastyczne, dobrze zarządzane, charakteryzujące się wysoką konkurencyjnością. Często są też liderami w segmentach, w których działają.

Ci, którzy mimo sprzyjającej sytuacji gospodarczej wolą postawić na rozwiązania przynoszące mniejszy, ale bardziej stabilny zysk, powinni zainteresować się funduszami pieniężnymi. Obecnie są one wyżej oprocentowane niż lokaty czy rachunki bankowe i prawdopodobnie utrzymają tę przewagę jeszcze przez długi czas. Poza tym ich plusem jest elastyczność - inwestor nie musi deklarować czasu trwania inwestycji i może bez utraty odsetek sięgnąć po zgromadzone środki w dowolnym momencie.

Warto także rozdzielić swoje oszczędności i część powierzyć funduszom pieniężnym, zaś pozostałą kwotę zainwestować w fundusze akcyjne inwestujące zarówno w akcje dużych jak i mniejszych przedsiębiorstw. W ten sposób stworzymy portfel najbardziej najlepiej dopasowany do obecnej sytuacji ekonomicznej.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,