BIURO PRASOWE

Partner of Promotion, 13.11.2013

Partner of Promotion obsługuje szczyt klimatyczny COP19


Agencja Partner of Promotion podpisała umowę z Ministerstwem Środowiska na obsługę public relations szczytu klimatycznego COP19. W ramach umowy agencja odpowiada za relacje z mediami oraz działania w social mediach.


19 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z 9 Sesją Spotkań Stron Protokołu z Kioto potrwa do 22 listopada. Wydarzenie odbywa się na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie. Na konferencję zostało akredytowanych ponad 1000 dziennikarzy z całego świata.

Do obowiązków agencji należy bieżąca obsługa biura prasowego konferencji, organizacja spotkań prasowych, przygotowanie materiałów na temat konferencji, doradztwo kryzysowe oraz obsługa kanałów social media COP19 (Facebook.com oraz Twitter).

Dodatkowo Partner of Promotion będzie odpowiedzialna za wsparcie PR-owe działań akcji Zielonej Sznurówki, mającej na celu propagowanie zachowań proekologicznych.

Agencja została wyłoniona w ramach przetargu.

To już druga współpraca agencji i Ministerstwa Środowiska przy szczycie klimatycznym. Poprzednia konferencja COP14 odbywała się w Polsce w 2008 roku.