BIURO PRASOWE

Segro, 24.10.2013

CWS-boco Polska przenosi siedzibę do SEGRO Business Park Łódź


Firmy CWS-boco Polska, oferująca kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania czystością, oraz SEGRO, wiodący deweloper i zarządca powierzchni biznesowych, podpisały długoterminową umowę na wynajem 6 000 m2; powierzchni. Najemca wybrał obiekt SEGRO Business Park Łódź na główną siedzibę spółki w Polsce.
Łódzka centrala firmy CWS-boco Polska, będącej krajowym liderem w sektorze outsourcingu czystości, zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji na terenie SEGRO Business Park Łódź w trzecim kwartale 2014 r. W nowej siedzibie firmy, liczącej 6 000 m2 powierzchni będą się znajdowały pomieszczenia biurowe oraz nowoczesny zakład pralniczy. Serwisowane będą w nim m.in. odzież robocza i specjalistyczna.

Projekt oparto na trzech założeniach, których celem jest zwiększenie wydajności procesu technologicznego, zapewnienie najwyższego poziomu higieny oraz najlepszych warunków pracy. Proces technologiczny w nowej pralni przemysłowej CWS-boco został zaprojektowany w oparciu o najlepsze doświadczenia zaczerpnięte z innych zakładów firmy na świecie, przepisy prawa oraz praktyczne rozwiązania polecane przez Inspektorat Pracy oraz klientów z branży spożywczej i farmaceutycznej.

"Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia jakie ma minimalizowanie negatywnego wpływu każdej działalności na środowisko, dlatego promujemy zrównoważone i ekologiczne usługi, a także stale zwiększamy efektywność energetyczną nie tylko naszych pralni, ale i całego systemu logistycznego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, specjalistycznych urządzeń spadnie ogólne zużycie energii oraz zmniejszy się emisja CO2. Dodatkowo, własna stacja podczyszczania ścieków ograniczy ilość nieczystości wytwarzanych przez zakład."- wyjaśnia Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska.

Jednym z udogodnień zastosowanych w nowym obiekcie dla CWS-boco Polska jest wprowadzenie podziału na strefy higieny, nie tylko w obszarze produkcyjnym, ale także w module socjalnym. Celem takiego rozwiązania jest utrzymanie najwyższego poziomu czystości oraz zapewnienie najlepszych warunków pracy.

"Pracochłonny proces dostosowywania obiektu do specjalistycznych wymagań klienta, zaowocuje powstaniem nowoczesnej, zindywidualizowanej powierzchni o wysokim standardzie. Klienci w coraz większym stopniu oczekują od produktu dokładnego dopasowania do ich potrzeb, dlatego na znaczeniu nieustannie zyskują projekty typu BTS. Bardzo cieszy nas fakt, że kolejny najemca zdecydował się na utworzenie głównej siedziby firmy na terenie jednej z naszych inwestycji w Polsce." - komentuje zawarcie umowy Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę Centralną.

SEGRO Business Park Łódź położony jest w odległości 6 kilometrów od centrum miasta przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Łodzi - ulicy Rokicińskiej, 15 kilometrów od połączenia z autostradą A2 oraz w odległości jedynie 2 kilometrów od skrzyżowania z autostradą A1. Docelowo kompleks zaoferuje
50 000 m2 powierzchni.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

SEGRO
Agnieszka Sabat
+48 32 603 03 00,

Partner of Promotion
Anna Lipińska
+48 22 858 74 58 wew. 81

Partner of Promotion
Jarosław Zakrzewski
+48 22 858 74 58 wew. 68

O SEGRO:

SEGRO, spółka o statusie firmy Real Estate Investment Trust (”REIT”), jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Spółka jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego 6,3 mln m2 o wartości ponad 8 mld funtów. Spółka świadczy swoje usługi klientom z różnych sektorów przemysłu. Nieruchomości firmy skoncentrowane są w obrębie kluczowych aglomeracji i węzłów transportowych w dziesięciu krajach Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce.

Spółka rozpoczęła swoją działalność w Europie Centralnej na początku 2006 roku. Obecnie deweloper prowadzi inwestycje w takich strategicznych lokalizacjach jak: Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, Praga, Stryków, Tychy, Warszawa i Wrocław.

Więcej informacji: www.segro.com/pl