BIURO PRASOWE

Fundacja Równe Szanse, 25.09.2013

FoodCare zapłaci Dariuszowi Tiger Michalczewskiemu rekordową sumę zaległego wynagrodzenia w kwocie prawie 10 milionów zł


Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, w którym nakazał firmie FoodCare zapłatę na rzecz Fundacji Darka Michalczewskiego Równe Szanse kwoty prawie 10 milionów zł z tytułu zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej oraz innych rozliczeń stron w okresie jej trwania. To bardzo ważne rozstrzygnięcie, ponieważ potwierdza, że to firma FoodCare złamała łączącą Strony umowę.
W dniu 24 września br., po dwóch latach trwania procesu Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok dotyczący zapłaty przez Foodcare na rzecz Fundacji kwoty nieuiszczonych opłat licencyjnych wraz z odsetkami oraz kwoty innych rozliczeń pomiędzy Fundacją Dariusza Tiger Michalczewskiego "Równe Szanse", a firmą FoodCare.

W 2010 roku pomimo ciągłej sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger na licencji Dariusza Tiger Michalczewskiego spółka FoodCare odmówiła zapłaty należnej Fundacji prowizji wbrew wiążącej strony umowy, która była kompleksowym uregulowaniem kwestii dotyczących m.in. korzystania przez spółkę FoodCare z oznaczenia Tiger należącego do Dariusza Tiger Michalczewskiego i jego Fundacji. W wyniku zaniechania zapłaty przez FoodCare, Fundacja "Równe Szanse" znalazła się w złej sytuacji finansowej, utrudniającej jej realizację działalności statutowej (wspomaganie młodych sportowców) i została zmuszona do podjęcia działań prawnych. Było to także podstawą do rozwiązania przez Fundację umowy z FoodCare w trybie natychmiastowym oraz do wystąpienia do Sądu o zapłatę nieuiszczonych opłat licencyjnych oraz zwrot innych nienależnie pobranych przez Foodcare świadczeń. W wyniku tego, w dniu 2 września 2011 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie Fundacja Dariusza Tiger Michalczewskiego "Równe Szanse" złożyła pozew przeciwko spółce FoodCare. Po dwóch latach procesu Sąd ostatecznie uznał rację Fundacji i Dariusza Tiger Michalczewskiego. W wyniku wyroku firma FoodCare ma obowiązek zapłaty rekordowej kwoty prawie 10 milionów zł na rzecz Fundacji.


"Ponad dwa lata cierpliwie czekałem na to niezwykle ważne rozstrzygnięcie sądu. Od początku byłem przekonany, że to wynagrodzenie należało się Fundacji, a pozytywny dla mnie wyrok sądu był jedynie kwestią czasu. Cieszę się, że FoodCare zaczyna ponosić realne konsekwencje finansowe swoich bezprawnych działań. Jestem przekonany, że na dzisiejszej kwocie prawie 10 milionów zł. się nie skończy. Dla FoodCare próba bezprawnego korzystania z oznaczenia Tiger będzie bardzo bolesnym doświadczeniem, z którego Pan Wiesław Włodarski wyciągnie wnioski na przyszłość" - mówi Dariusz Tiger Michalczewski.

Aktualne postanowienia Sądów w Gdańsku i Krakowie:

a) Na wniosek Fundacji "Równe Szanse" Darka Michalczewskiego przeciwko Foodcare:
-1 grudnia 2010 r. - Sąd Okręgowy w Gdańsku wydaje postanowienie zakazujące firmie Foodcare produkcji, reklamy i wprowadzania do obrotu wszystkich produktów z oznaczeniem Tiger ("Black Tiger", "Tiger Vit" lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem "Tiger", niezależnie od sposobu jego przedstawiania).
-23 grudnia 2010 r. - Sąd wstrzymuje wykonanie postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.
-25 stycznia 2011 r. - Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie wydaje ostatecznego rozstrzygnięcia, lecz ze względów formalnych zwraca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy.
-17 lutego 2011 r. - Sąd Okręgowy po raz drugi wydaje postanowienie zakazujące firmie Foodcare produkcji, reklamy i wprowadzania do obrotu wszystkich produktów z oznaczeniem Tiger ("Black Tiger", "Tiger Vit" lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem "Tiger", niezależnie od sposobu jego przedstawiania).

b) Na wniosek Dariusza Michalczewskiego przeciwko firmie Foodcare
-5 stycznia 2011 r. - Sąd Okręgowy w Krakowie wydaje postanowienie zakazujące firmie Foodcare produkcji i wprowadzania do obrotu napojów z oznaczeniem Tiger.
-24 stycznia 2011 r. - Sąd Okręgowy w Krakowie wstrzymuje wykonanie postanowienia do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.
-Oczekiwanie na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowi

***

Informacje o Fundacji Równe Szanse:
Fundacja "Równe Szanse" została założona przez Dariusza Tigera Michalczewskiego, wielokrotnego Mistrza Świata w boksie zawodowym. Powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności pomaga młodzieży właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał. Dariusz Michalczewski poprzez swoją Fundację stwarza równe szanse na lepszą przyszłość oraz umożliwia młodzieży rozwijanie swoich zdolności sportowych.

Darek Tiger Michalczewski:
Dariusz Michalczewski jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich sportowców. Był niekwestionowanym Mistrzem Świata w boksie zawodowym przez 9 lat. Jako pierwszy bokser w historii unifikował pasy mistrzowskie organizacji WBA, IBF i WBO w kategorii półciężkiej. W 2010 roku federacja WBO ogłosiła Darka prestiżowym wyróżnieniem "Championem wszech czasów" za najdłuższe w historii posiadanie mistrzowskiego pasa tej organizacji. Pomimo zakończenia kariery bokserskiej Michalczewski pozostał w sporcie i opiekuje się młodymi bokserami poprzez działalność Fundacji "Równe Szanse".

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Pogonowski
Agencja PR, Partner of Promotion
Tel. (022) 858 74 58 wew. 101, 0 609 202 220
e-mail: