BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 10.10.2012

Union Investment TFI: wzrost napływów do funduszy akcji, jednak obligacje nadal najpopularniejsze


We wrześniu największe napływy ponownie odnotowały fundusze obligacji Union Investment TFI. Inwestorzy coraz przychylniej patrzą jednak w kierunku agresywnych funduszy, czego dowodem jest m.in. największy odnotowany w tym roku napływ kapitału do subfunduszu UniKorona Akcje.
Poziom aktywów netto zgromadzonych na koniec września w funduszach Union Investment TFI wyniósł 6,89 mld zł a w napływach można obserwować wyraźną dwubiegunowość. Największym zainteresowaniem inwestorów - podobnie jak w ostatnich miesiącach - cieszył się UniKorona Obligacje, do którego inwestorzy wpłacili blisko 447 mln zł.

Do tradycyjnych poziomów sprzedaży powrócił UniKorona Pieniężny (175 mln zł) oraz UniWIBID (301 mln zł). Zgodnie z wyliczeniami Analiz Online na dzień 28.09.2012, UniKorona Pieniężny osiągnął najwyższą stopę zwrotu w kategorii "gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne" w perspektywie 1-, 3-, a także 60-miesięcznej, kontynuując tym samym dobre wyniki z poprzednich lat.

Rosnące zainteresowanie rozwiązaniami oferującymi potencjalnie wyższe stopy zwrotu za cenę podwyższonego ryzyka potwierdzają najwyższe w tym roku kalendarzowym napływy do UniKorona Akcje - we wrześniu inwestorzy wpłacili do subfunduszu ponad 308 mln zł, czyli ponad dwa razy więcej niż w sierpniu.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,