BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 28.09.2012

1 października 2012 r. rusza subskrypcja UniSystem FIZ - pierwszego autorskiego funduszu ilościowego, dostępnego publicznie


Jak wygrywać z rynkiem nie ulegając emocjom? Będziemy mieli szansę się dowiedzieć już niebawem. 1 października 2012 r. Union Investment TFI rozpoczyna subskrypcję certyfikatów UniSystem FIZ wykorzystującego zaawansowane strategie i algorytmy matematyczne.
W 1988 roku firma Renaissance Technologies, założona przez wybitnego matematyka Jamesa Simonsa, stworzyła innowacyjny fundusz oparty na strategiach ilościowych -Medallion. Przez lata fundusz ten przynosił jego założycielom oraz zewnętrznym inwestorom kilkudziesięcioprocentowe roczne zyski. Z biegiem czasu, z aktywami rzędu kilkunastu miliardów dolarów, Medallion stał się funduszem elitarnym - dostępnym tylko dla wąskiej grupy inwestorów i w dalszym ciągu wypracowującym wysokie stopy zwrotu.

W dobie "nowej równowagi", której głównym przejawem jest wysoka zmienność na rynkach finansowych, poszukiwanie niestandardowych, nieograniczonych benchmarkiem rozwiązań - takich jak np. wspomniany Medallion Fund - wydaje się procesem naturalnym. I choć dotychczas wiele funduszy absolute return nie spełniło pokładanych w nich nadziei, najnowsze rozwiązanie oferowane przez Union Investment TFI i testowane oraz optymalizowane przez zespół naukowców na przestrzeni kilkunastu lat - ma szansę ten stan rzeczy zmienić.

Już za kilka dni rusza pierwszy w Polsce publiczny fundusz absolutnej stopy zwrotu wykorzystujący zaawansowane strategie i algorytmy ilościowe - UniSystem FIZ.

Jak powstał UniSystem?

Podobnie jak w przypadku ścisłej światowej czołówki, UniSystem powstał w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauk ścisłych - przede wszystkim matematyki, statystyki i ekonometrii. Prace nad nowym, autorskim algorytmem przez kilkanaście lat prowadził dr Robert Ślepaczuk - wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie pełni funkcje kierownika kierunku Quantitative Finance oraz kieruje grupą badawczą Quantitative Finance Research Group. W 2011 r., kiedy to Robert Ślepaczuk dołączył do Union Investment TFI, rozwijany wcześniej model inwestycyjny został dopracowany i zaimplementowany do potrzeb nowego funduszu.

Strategia inwestycyjna
Strategia zarządzania UniSystemu opiera się na zasadzie połączenia inwestycji wykorzystujących szerokie spektrum instrumentów finansowych (m.in. opcje i kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, kontrakty terminowe na akcje, obligacje, waluty, surowce oraz indeksy zmienności) w jeden spójny model inwestycyjny. Indywidualne strategie inwestycyjne składają się na systemy a te z kolei tworzą złożony model.

Dzięki szerokiemu spektrum instrumentów możliwe jest maksymalizowanie zysku i jednoczesne ograniczanie ryzyka, przy utrzymaniu wyników funduszu na stabilnym poziomie. - Dzieje się tak, ponieważ korelacja pomiędzy stopami zwrotu z poszczególnych systemów jest zbliżona do zera - gdy jeden system notuje słabszy wynik, inny zyskuje. Poza maksymalizacją zysku taka strategia pozwala na ograniczenie ryzyka, co sprzyja stabilności wyników - tłumaczy Robert Ślepaczuk, zarządzający funduszem.

Dzięki zastosowaniu modeli ilościowych, algorytmów i modeli matematycznych UniSystem oportunistycznie wykorzystuje sytuację na rynkach. Analizując tysiące danych wyszukuje okazje do osiągnięcia zysku i jego maksymalizacji, generując automatycznie sygnały kupna i sprzedaży. - Taka elastyczność jest możliwa dzięki temu, że fundusz inwestuje w bardzo płynne instrumenty notowane na rynkach, gdzie dziennie wykonywane są kilkuset milionowe operacje. Dzięki temu dany instrument można nabyć i spieniężyć niemal w dowolnym momencie - mówi Robert Ślepaczuk.

Ciągła optymalizacja
Poza pracą na zdefiniowanych wcześniej algorytmach, UniSystem w trybie ciągłym poszukuje nowych instrumentów bazowych, strategii i systemów, dzięki czemu może skutecznie działać niezależnie się od klasycznego cyklu hossa-bessa. - Jednym z fundamentów UniSystemu jest ciągły proces optymalizacji, realokacji i rekonstrukcji systemów wchodzących w skład modelu. Innymi słowy - bieżące poszukiwanie instrumentów bazowych oraz dokonywanie modyfikacji pozwalających na zwiększanie efektywności całościowego rozwiązania - tłumaczy Robert Ślepaczuk.

Nad całością procesu czuwa zarządzający, który dodatkowo systematycznie weryfikuje zlecenia generowane przez system oraz monitoruje potencjalne czynniki ryzyka. Osiągane rezultaty podlegają też ocenie i weryfikacji strategicznej Komitetu Inwestycyjnego Union Investment.

Jak UniSystem zachowuje się w praktyce?
Za okres 3,5 roku (30.06.2008-31.01.2012) model, na którym oparty jest UniSystem pokazał zannualizowaną stopę zwrotu na poziomie ok. 25 proc., podczas gdy w tym samy czasie WIG stracił 0,15 proc., S&P 500 zarobił 0,68 proc. a złoto wzrosło o 18,67 proc., przy najniższym - na korzyść UniSystemu - poziomie ryzyka (maksymalne obsunięcie wartości kapitału w tym okresie było niższe niż 10 proc.). Zaletą modelu jest też najszybszy powrót do maksimów wartości w stosunku do pozostałych kategorii aktywów - zaledwie 0,5 roku.

Informacje o subskrypcji

Zapisy na certyfikaty UniSystem FIZ będzie można składać w BGŻ S.A., Alior Bank S.A, BRE Wealth Management, CDM Pekso S.A., Citibank Handlowy S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. Subskrypcja jest ograniczona w czasie i potrwa od 1 - 31 października 2012.

Zapis na certyfikaty danej serii musi obejmować minimum 10 oferowanych certyfikatów. Wartość jednego certyfikatu to ok. 1.000 zł, co oznacza, że próg wejścia wynosi niewiele ponad 10 tys. zł.

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny dla UniSystem to 5 lat. Wycena certyfikatów dokonywana będzie w cyklach miesięcznych, wypłaty będą mogły być realizowane kwartalnie. Zalecany poziom zaangażowania własnych środków inwestycyjnych w certyfikaty UniSystem nie powinien przekraczać ok. 15-25 proc.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,