BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 20.09.2012

Najwyższy rating Analiz Online dla UniObligacje Aktywny


Przez ok. 1,5 roku subfundusz UniObligacje Aktywny zarobił ponad 21 proc. - znacznie więcej niż inne rozwiązania dłużne. Wyniki będące pochodną polityki inwestycyjnej i procesu zarządzania skłoniły analityków Analiz Online do nadania funduszowi najwyższego ratingu.
Subfundusz UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) istnieje od maja 2011 roku. Na tle innych funduszy dłużnych charakteryzuje się wyższym ryzykiem zmienności, jednak rekompensuje to znacząco lepszymi wynikami inwestycyjnymi. Stopa zwrotu na poziomie +14,9 proc. za ostatnie 12 miesięcy (do 30.06.2012) plasuje subfundusz znacznie powyżej średniej w grupie (+7,9 proc.). Wyraźną przewagę nad konkurencją widać również w ujęciu miesięcznym - w okresie od maja 2011 r., stopa zwrotu subfunduszu aż 10-krotnie znajdowała się w I kwartylu wyników.

- Wyniki subfunduszu pokazują, że pomimo kryzysu finansowego w Europie na wybranych papierach dłużnych można było sporo zarobić. Jednak wobec dużej zmienności kluczowa była organizacja procesu inwestycyjnego, stałe monitorowanie ryzyka oraz timing przy kupnie i sprzedaży obligacji. Wysokie stopy zwrotu można było osiągnąć w Polsce, gdzie obligacje skarbowe wraz z rozwojem sytuacji w strefie euro cieszyły się coraz większym zaufaniem inwestorów, ale także na Węgrzech i w innych krajach regionu­ - mówi Krzysztof Izdebski, zarządzający subfunduszem UniObligacje Aktywny.

Zarządzający i proces inwestycyjny

Najistotniejszą rolę w efektywnym realizowaniu polityki inwestycyjnej ma zarządzający - Krzysztof Izdebski, związany z rynkiem finansowym od ponad 15 lat i posiadający wieloletnie doświadczenie w tradingu papierami dłużnymi. Jak zauważyli analitycy, "istotnym elementem procesu inwestycyjnego jest wysoki poziom kreatywności i aktywności" zarządzającego. Nad kwestiami strategicznymi czuwa dodatkowo bardzo stabilny zespół zajmujący się rynkiem długu. Kieruje min Dariusz Lasek, związany z Union Investment TFI od 2002 roku.

Polityka inwestycyjna i portfel
Zdaniem przyznających rating "sukces inwestycyjny funduszu wynika przede wszystkim z unikalnej, jak dla tej grupy funduszy, polityki inwestycyjnej, opartej na skoncentrowanej strukturze portfela oraz bardzo dużej swobodzie wynikającej m.in. z braku benchmarku". Dodatkowo, subfundusz UniObligacje Aktywny cechuje się elastycznością, która pozwala zarządzającemu na dynamiczne pozycjonowanie portfela na krzywej rentowności. Daje ona także możliwość szybkiej przebudowy portfela, ale również "agresywnej zmiany nastawienia zarówno o charakterze wzrostowym, jak i defensywnym".

Dodatkowe informacje
UniObligacje Aktywny jest już szóstym (obok UniKorona Akcje, UniKorona Obligacje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniWIBID - obecnie w weryfikacji) subfunduszem należącym do Union Investment TFI, któremu firma Analizy Online przyznała najwyższy rating. Union Investment TFI w dalszym ciągu posiada największą na polskim rynku liczbę funduszy z pięciogwiazdkowym ratingiem

O ratingu Analiz Online
Rating funduszy inwestycyjnych przeprowadzany przez firmę Analizy Online jest jednym z najbardziej szczegółowych narzędzi istniejących na polskim rynku. Przy jego tworzeniu brane są pod uwagę zarówno elementy ilościowe (zysk, powtarzalność wyników, ryzyko, koszty), jak i jakościowe - kadra zarządzających funduszami czy organizacja procesu inwestycyjnego. 5 gwiazdek otrzymują tylko te fundusze, które zdaniem analityków wyróżniają się na tle konkurencji oraz "są w stanie w powtarzalny sposób i przy ograniczonym ryzyku osiągać wyniki lepsze od konkurentów"

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,