BIURO PRASOWE

Emerson, 25.10.2010

Emerson Network Power przedstawia kompleksową strategię Zarządzania Infrastrukturą Centrum Danych (DCIM)


Platforma Trellis(tm) zapewnia zintegrowaną wizualizację, analizę i zarządzanie w czasie rzeczywistym infrastrukturą fizyczną i sprzętem IT oraz umożliwia podejmowanie trafnych decyzji i lepsze wykorzystanie mocy obliczeniowej centrum danych.
Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson (NYSE: EMR) i światowy lider w zapewnianiu ciągłości działania systemów o kluczowym znaczeniu dla firm (Business-Critical Continuity(tm)) ogłosiła dziś premierę TrellisTM - pierwszej, zintegrowanej, stanowiącej jedno źródło informacji platformy do zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM) . Rozwiązanie pozwoli wypełnić krytyczną lukę pomiędzy poziomem sprzętu IT i infrastrukturą fizyczną obiektu. Steve Hassel, president należącej do Emerson Network Power marki Avocent, przekazał te informacje w trakcie podkastu nadawanego na żywo z targów Interop w Nowym Jorku.

Platforma Trellis do optymalizacji infrastruktury centrum danych składa się ze sprzętu, oprogramowania i usług zaprojektowanych pod kątem kompleksowego zarządzania dynamicznym charakterem i wymaganiami infrastruktury ze scentralizowanego "źródła wiedzy" i umożliwia menedżerom data center podejmowanie trafnych decyzji dotyczących efektywności, dostępności i wykorzystania mocy.

"Wirtualizacja dała większą elastyczność i podniosła efektywność zarządzania centrum danych, ale spowodowała też wyższą złożoność i wzrost wymagań, co do statycznej infrastruktury fizycznej", powiedział Hassel. Steve Hassel pełnił funkcję CIO w grupie Emerson w czasie, gdy firma budowała swoje największe, posiadające certyfikat LEED Gold, centrum danych o powierzchni ponad 3.200 m2. Realizacja projektu była dla firmy źródłem unikalnej wiedzy na temat wyzwań i przeszkód pojawiających się nawet w tak zaawansowanych centrach danych. "Współczesnym firmom brakuje szybkiego dostępu do informacji dotyczących wpływu wirtualizacji i wdrożenia serwerów wysokiej gęstości mocy na infrastrukturę fizyczną, co uniemożliwia im pełne wykorzystanie mocy sprzętu. Naszym celem jest dostarczenie im właśnie takiego, przejrzystego obrazu i narzędzi do zarządzania zmianami w infrastrukturze fizycznej oraz ich optymalizacji."

Obecnie menedżerowie centrów danych zachowują z reguły 20 procent lub więcej mocy systemu, jako rezerwę na wypadek jego przeciążenia. Jest to standardowa praktyka, ponieważ brakuje im dostępu do kompleksowego obrazu w czasie rzeczywistym warunków pracy urządzeń IT oraz obsługujących ich systemów zasilania i chłodzenia. Polegają na specyfikacjach fabrycznych, a nie na rzeczywistych wskaźnikach wydajności. Wirtualizacja, która tworzy na statycznej warstwie fizycznej, dynamicznie zmieniające się środowisko operacyjne, przyczyniła się do wzrostu niepewności, a w niektórych przypadkach do zwiększania nadmiarowości systemów. Według obliczeń firmy Emerson, zwiększenie przez każde amerykańskie centrum danych wykorzystania dostępnej mocy obliczeniowej o 10%, przyniosłoby amerykańskim firmom, dzięki poprawie zarządzania infrastrukturą centrum danych, oszczędności rzędu ponad 10 mld USD.

Platforma Trellis, poprzez dostarczanie informacji i uzyskanie kontroli nad integracją i współpracą pomiędzy warstwą infrastruktury fizycznej i warstwą IT, przyczyni się do wzrostu wykorzystania mocy obliczeniowej. Emerson Network Power nazywa to dynamiczną optymalizacją infrastruktury - eliminacją sfery niepewności wymuszającej zwiększanie nadmiarowości systemu.

Platforma Trellis łączy funkcje istniejących rozwiązań DCIM marki Aperture, Avocent oraz Liebert, i rozwija je tworząc w efekcie jedno "źródło wiedzy" dające wgląd we wszystkie gromadzone informacje. Emerson Network Power przewiduje, że główne moduły platformy Trellis dostępne będą w IV kwartale 2011 r., a kolejne zostaną wprowadzone na rynek w trakcie kolejnych 12 do 18 miesięcy. Aby już dziś czerpać korzyści ze zoptymalizowanej infrastruktury centrum danych, klienci mogą wdrażać dowolny oferowany przez Emerson Network Power sprzęt lub oprogramowanie. Istniejące rozwiązania będę migrować lub integrować się z nową platformą Trellis zapewniając dynamiczną optymalizację infrastruktury - rozwiązanie zarządzania infrastrukturą centrum danych, którego nie oferuje żaden dostawca.

Przejmując w 2009 r. firmę Avocent, Emerson Network Power pozyskał finalny komponent potrzebny do zapewnienia kompleksowego wglądu i kontroli nad każdym aspektem infrastruktury fizycznej centrum danych. Firma przeprowadziła reorganizację, by umożliwić pełną integrację technologii do zarządzania infrastrukturą firmy Aperture, Avocent oraz Libert, a następnie zbudować platformę Trellis, która stanie się najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem DCIM. Emerson podjął nadzwyczajny wysiłek inwestycyjny by odpowiedzieć na zapotrzebowanie branży i dostarczyć rozwiązanie będące interfejsem wymiany informacji pomiędzy systemami IT i obiektu. Nabycie firm Aperture i Avocent przez Emerson to inwestycja przekraczająca wartość 1,25 mld USD
i stanowi największe przedsięwzięcie w kategorii pojedynczego rozwiązania w historii firmy. Ponadto, w styczniu 2010 r. Emerson powołał swojego CIO, Steve Hassell'a, na szefa nowej struktury zarządzającej markami Aperture oraz Avocent skupionej na stworzeniu pierwszego w branży tak kompleksowego rozwiązania DCIM.

Zapotrzebowanie na tego typu platformę sygnalizowało wielu liderów innowacyjnej myśli IT, między innymi firma Gartner.

"Narzędzia i procesy DCIM staną się kluczowym rozwiązaniem stosowanym w centrach danych i zwiększą swój udział w rynku z 1 procenta w 2010 r. do 60 procent w 2014 r. Aby czerpać z oferowanych przez nie korzyści, zarządzający infrastrukturą i operacjami powinni w 2010 lub 2011 r. rozpocząć proces oceny DCIM", stwierdził w swoim raporcie pt. "DCIM: więcej niż IT" z marca 2010 r. David Capuccio, wiceprezes zarządzający i dyrektor zespołów ds. badań nad infrastrukturą w firmie Gartner.

***

O Emerson Network Power(tm)
Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson (NYSE:EMR), to globalny lider w dziedzinie Business-Critical Continuity(tm) - gwarantowaniu ciągłości funkcjonowania systemów o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstw. Od sieci wysokiego napięcia po układy scalone systemów telekomunikacyjnych, przez centra danych, sprzęt medyczny i instalacje przemysłowe, Emerson Network Power zapewnia innowacyjne rozwiązania i doświadczenie w zakresie zasilania prądem stałym i zmiennym, klimatyzację precyzyjną, wbudowane systemy komputerowe i zasilania, zintegrowane szafy i obudowy, przełączanie zasilania oraz sterowanie, monitorowanie i komunikację. Inżynierowie serwisowi firmy Emerson Network Power zapewniają globalne wsparcie wszystkich oferowanych rozwiązań. Usługi i produkty Liebert zasilania, klimatyzacji i monitoringu oznaczają efektywność bez kompromisów - Efficiency Without CompromiseTM - i pozwalają Klientom Emerson Network Power optymalizować infrastrukturę ich centrów danych przez obniżenie kosztów i zapewnienie wysokiego poziomu dostępności. Więcej informacji na stronie: www.liebert.com , www.emersonnetworkpower.com oraz www.eu.emersonnetworkpower.com .O Emerson(tm)
Emerson (NYSE:EMR), z siedzibą w St. Louis (Missouri, USA), jest globalnym liderem w dostarczaniu rozwiązań łączących technologię i inżynierię zapewniającym klientom innowacyjne rozwiązania w ramach swoich dywizji: network power, process management, industrial automation, climate technologies, appliance and tools. Sprzedaż w roku finansowym 2009 wyniosła 20,9 miliarda dolarów. Emerson sklasyfikowano na 94 pozycji na liście 500 największych amerykańskich firm magazynu Fortune. Więcej informacji: www.Emerson.com


Więcej informacji:

Partner of Promotion
Katarzyna Głowacka

tel.: +48 22 858 74 58 wew. 47