BIURO PRASOWE

PARP, 25.03.2009

Półmetek naboru wniosków w działaniu 8.2


W ramach trwającego naboru wniosków w działaniu 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B do 24 marca br. przedsiębiorcy złożyli 180 wniosków na łączną kwotę ponad 80 mln zł. Tym samym przekroczyli połowę przewidzianej do rozdysponowania w tej rundzie aplikacyjnej kwoty.
Pierwszy w tym roku konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B rozpoczął się 9 marca i potrwa do 3 kwietnia br. lub do momentu, gdy łączna kwota dofinansowania o którą ubiegają się przedsiębiorcy przekroczy 130% alokacji przewidzianej w tej rundzie aplikacyjnej, czyli168 mln zł. Wówczas Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z trzydniowym wyprzedzeniem poinformuje o wstrzymaniu naboru oraz o dacie do której wnioski będą przyjmowane. Do 24 marca do Regionalnych Instytucji Finansujących (gdzie przedsiębiorcy składają wnioski) wpłynęło 180 wniosków, których wartość nieznacznie przekroczyła 85 mln zł.

Dofinansowaniem w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B objęte są projekty, których celem jest podjęcie współpracy w formie elektronicznej między co najmniej trzema przedsiębiorcami. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Projekty objęte są dofinansowaniem maksymalnie przez 24 miesiące.


Na co dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B ?

  • nabycie patentów, licencji czy oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B
  • zakup nowych środków trwałych, w szczególności sprzętu elektronicznego ściśle związanego z realizacją projektu
  • zakup usług eksperckich, prawych i doradczych
  • wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu
  • zakup szkoleń specjalistycznych dla osób zaangażowanych w realizację projektu i zarazem niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B
Więcej na www.web.gov.pl

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości