BIURO PRASOWE

PARP, 03.03.2009

WEBkonkurs - teraz czas na głosowanie internautów


W dniu 2 marca 2009 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny projektów nadesłanych na "Konkurs na opracowanie projektu portalu Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl wraz z logotypem". Teraz swoich faworytów mogą wskazać internauci.
Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z 33 projektami nadesłanymi na konkurs działając zgodnie z § 4 punkt 5 Regulaminu zdecydowała o nie przyznaniu pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody. Jednocześnie Komisja dokonała wyboru 20 projektów, które zostaną poddane ocenie internatów i nagrodzone wyróżnieniami.

Głosowanie na nagrody publiczności
Swój głos mogą teraz oddać internauci. Galerie z projektami ubiegającymi się o nagrodę publiczności zostały umieszczone na dwóch portalach: www.web.gov.pl (zestawy projektów) oraz www.digart.pl (projekty stron głównych). Do 8 marca br. każdy internauta może oddać jeden głos na najlepszy w jego ocenie projekt, zaś autorzy prac, których prace otrzymają największą liczbę pozytywnych komentarzy (jedna osoba z portalu www.web.gov.pl i jedna z www.digart.pl) otrzymają nagrodę publiczności, w postaci odtwarzacza iPod Classic.

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości