BIURO PRASOWE

PARP, 29.04.2009

Ruszają zaliczki w dotacjach na e-biznes i projekty B2B


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie wypłatę zaliczek przedsiębiorcom, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację innowacyjnych projektów z działania 8.1. i 8.2 PO IG. Możliwość udzielania zaliczek beneficjentom dotacji na e-usługi oraz projekty B2B daje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140).
Zarówno beneficjenci działania 8.1. jak i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą mogli ubiegać się już na początku realizacji projektu o zaliczki w wysokości nawet 30% wartości dofinansowania. - To duże ułatwienie dla przedsiębiorców w bieżącej realizacji projektów- mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP. - Dokładną wysokość zaliczki przedsiębiorcy określają sami w harmonogramie płatności w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie- dodaje.

Przedsiębiorcy, którzy podpisali już umowy o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych i rozstrzygniętych w ubiegłym roku mogą wystąpić z indywidualnym wnioskiem o przyznanie zaliczki. Będzie to możliwe po zmianie dotychczasowej umowy, która nie przewidywała wypłaty zaliczek.

Pierwsze zaliczki dla beneficjentów tegorocznych konkursów ogłoszonych w lutym, będą wypłacane w momencie podpisywania umów o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje o systemie zaliczkowym można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl na podstronie działania 8.1 PO IG oraz 8.2 PO IG w zakładce "zaliczki".

Bezpośrednie linki:

http://www.parp.gov.pl/index/index/1003
http://www.parp.gov.pl/index/index/1004

Działanie 8.1 - e-usługiDziałanie 8.2 - B2B

Projekty, na które można otrzymać dofinansowanie

Projekty polegające na:
- świadczeniu e-usług,
- tworzeniu produktów
cyfrowych potrzebnych do świadczenia e-usług

Projekty polegające na realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej trzema firmami (B2B)

Wysokość dofinansowania

Zwrot do 85% poniesionych wydatków. Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych 20 tys. zł, maksymalna
1 mln zł.

Zwrot do 70% poniesionych wydatków. Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych to 20 tys., maksymalna 2 mln.

Rodzaj przedsiębiorstwa

mikro- i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność nie dłużej niż 12 miesięcy w momencie składania wniosku o dofinansowanie

mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy


Więcej informacji na www.web.gov.pl

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości