BIURO PRASOWE

PARP, 06.04.2009

376 przedsiębiorców z całej Polski ubiega się o dofinansowanie na innowacyjną technologię B2B


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamknęła pierwszą w 2009 r. rundę naboru wniosków do działania 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorcy złożyli 376 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 179 mln zł. Liczba złożonych wniosków była o 30% większa niż podczas ubiegłorocznego konkursu.
Pierwsza w 2009 r. runda aplikacyjna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B rozpoczęła się 9 marca i trwała do 3 kwietnia. Regionalne Instytucje Finansujące przyjęły 376 wniosków o dofinansowanie. Ich wartość wyniosła ponad 179 mln zł i przekroczyła 130% budżetu przewidzianego do rozdysponowania podczas tej rundy - tj. ponad 168 mln zł. - Zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami w działaniu 8.2 stale rośnie. W porównaniu do ubiegłorocznej rundy wpłynęło niemal o jedną trzecią wniosków więcej. Wzrosło zainteresowanie, ale nie zmienił się niestety trend jeśli chodzi o zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami na innowacyjną technologię B2B w podziale na województwa. Ci którzy w poprzedniej rundzie złożyli najmniej wniosków, nie poprawili tego wyniku w tym konkursie - mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

Podobnie jak w rundzie ubiegłorocznej, największym zainteresowaniem konkurs cieszył się w województwie małopolskim, gdzie przedsiębiorcy złożyli 62 wnioski, na łączną kwotę dofinansowania ponad 34,5 mln zł. Na kolejnych miejscach uplasowało się woj. mazowieckie, skąd wpłynęły 53 wnioski i woj. wielkopolskie, gdzie po dofinansowania w ramach działania 8.2 zgłosiło się 48 przedsiębiorców. Ponownie najmniejszym zainteresowaniem wykazali się przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego (5 wniosków).

W chwili obecnej rozpoczyna się rozpatrywanie złożonych wniosków. W pierwszej kolejności poddane one zostaną ocenie formalnej, a te które przejdą ją pomyślnie, ocenie merytorycznej. Ogłoszenie przedsiębiorców, którym przyznane zostało dofinansowanie na wdrażanie technologii B2B nastąpi najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca.

Budżet na działanie 8.2 w latach 2007-2013 wynosi 460,8 mln EUR (ok. 1 739,4 mln PLN). O dofinansowanie w jego ramach mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy wdrażają lub wdrożyli projekty, których celem jest podjęcie współpracy w formie elektronicznej między co najmniej trzema przedsiębiorcami. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Projekty objęte są dofinansowaniem maksymalnie przez 24 miesiące (więcej informacji na www.web.gov.pl).

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości