BIURO PRASOWE

COP 14, 09.03.2009

Podsumowanie kampanii COP 14


Agencja Partner of Promotion zakończyła kampanię edukacyjną "Zmień nawyki na dobre! Zmień klimat na lepszy!" na rzecz Konferencji COP 14.
COP 14 czyli 14. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) odbyła się w dniach 1-12 grudnia 2008 roku w Poznaniu. Był to największy szczyt polityczny, jaki do tej pory został zorganizowany w Polsce. Udział w nim wzięło blisko 12000 uczestników z całego świata, w tym: 186 delegacji rządowych oraz prawie 1000 dziennikarzy.Wydarzenie uświetnili swoją obecnością tak znamienici goście jak Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Al Gore, Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon i senator John Kerry.

Przeprowadzone badanie opinii społecznej wykazało, że kampania PR poprzedzająca konferencję musiała zmierzyć się z kilkoma trudnościami, z których najważniejszymi były: fakt, że polskie media nie były zainteresowane tematem zmian klimatu oraz to, że w Polsce nie było ani tradycji, ani zwyczajów dbania o środowisko naturalne.

Z tego powodu głównymi celami kampanii "Zmień nawyki na dobre! Zmień klimat na lepszy!" były: uświadomienie Polakom zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatu, zainicjowanie publicznej dyskusji na ten temat oraz promocja działań prośrodowiskowych.

Aby jak najefektywniej zrealizować wszystkie zamierzone cele oraz dotrzeć z przekazem kampanii do jak największej liczby osób, wyróżniono trzy strategiczne grupy docelowe: młodzi ludzie (12-19), dorośli (20-40) oraz dorośli (40+). Dla każdej z nich przygotowano zestaw nowoczesnych działań komunikacyjnych. Instrumenty te, często innowacyjne i jak dotąd niespotykane w komunikacji instytucji publicznej, takiej jak Ministerstwo Środowiska, były specjalnie dopasowane do wieku, zainteresowań i oczekiwań konkretnych odbiorców. Przykładowo, działania komunikacyjne skierowane do młodych ludzi obejmowały przede wszystkim konkursy, happeningi i inne akcje specjalne. Jednym z nich był unikalny program edukacyjny adresowany do szkół. Przy merytorycznym wsparciu eksperta-pedagoga przygotowano specjalne materiały edukacyjne zawierające m.in. scenariusz lekcji dotyczącej zmian klimatu, aktywne formy nauczania oraz eko-przewodnik dla nastolatków, zawierający zbiór zasad dotyczących proekologicznych zachowań. W akcji wzięło udział ponad 500 polskich szkół. Biorąc pod uwagę wysoką aktywność polskiego społeczeństwa w Internecie, działania dla dorosłych w wieku od 20 do 40 lat koncentrowały się z kolei głównie na nowoczesnych akcjach online, takich jak profil klimatyczny na MySpace, blog "Polska - klimat do zmian" czy unikalna wyspa COP 14 stworzona w wirtualnym świecie Second Life. Innowacyjne były również działania komunikacyjne zaadresowane do dorosłych powyżej 40 roku życia. Jednym z nich była ekologiczna zabawa "Więcej zielonego" przeprowadzona we współpracy z dziennikiem "Echo dnia". W jej ramach ukazało się kilka artykułów zachęcających czytelników, do uprawiania ogródków balkonowych, gdyż więcej zieleni to więcej tlenu dla nas wszystkich. Inną akcją skierowaną do dorosłych 40+ był projekt "Akwarium". Happening został zrealizowany w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Jego uczestnicy przedstawiali problem globalnego ocieplenia za pomocą makiety miasta zalewanego przez wodę. Działaniom tym towarzyszył komentarz animatora, który opowiadał o globalnym podnoszeniu się poziomu wód wynikającym ze zmian klimatu.

Czteromiesięczna kampania PR "Zmień nawyki na dobre! Zmień klimat na lepszy!" była ogromnym sukcesem. Dzięki licznym i zróżnicowanym działaniom PR wspieranym przez dynamiczne kontakty z mediami problem zmian klimatu szeroko zaistniał zarówno w mediach, jak i w publicznej dyskusji.Podczas 4 miesięcy kampanii ukazało się blisko 6000 publikacji dotyczących Konferencji COP 14 oraz zmian klimatu. Stanowi to naprawdę niezwykły wynik w polskiej rzeczywistości! Zwykle liczba materiałów opublikowanych w efekcie kampanii społecznych prowadzonych w Polsce wynosi co najwyżej kilkaset publikacji. Przykładowo, wielokrotnie nagradzana kampania edukacyjna "Szóste paliwo" prowadzona dla jednej z wiodących firm budowlanych w latach 2005-2008 zaowocowała 622 wycinkami.

Warto również podkreślić, że podczas 12 dni Konferencji czterech głównych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska udzieliło ponad 50 wywiadów dla międzynarodowych mediów. Przy założeniu, że jeden dzień roboczy wynosi 8 godzin, oznacza to, że reprezentanci MŚ rozmawiali z mediami co 1,5 godziny!


O skuteczności kampanii edukacyjnej świadczy także popularność akcji specjalnych. W happeningach zrealizowanych przez agencję wzięło udział w sumie kilkadziesiąt lokalnych mediów i ponad 3000 osób, a unikalną wyspę klimatyczną w Second Life tylko w grudniu odwiedziło więcej niż 2800 gości. Z kolei w grze zorganizowanej we współpracy z jednym z najpopularniejszych polskich komunikatorów internetowych uczestniczyło ponad 3100 osób. Również ekologiczny blog prowadzony w ramach kampanii zyskał szeroką grupę lojalnych czytelników i stał się jednym z najpopularniejszych polskich blogów, podejmujących tematykę ochrony środowiska naturalnego.

W rezultacie wszystkich przeprowadzonych akcji i wysokiej skuteczności działań mediowych, w trakcie kampanii nowe tematy związane ze środowiskiem pojawiały się w mediach co drugi dzień! Świadczy to o tym, że kwestia zmian klimatu stała się jednocześnie najważniejszym zagadnieniem polskiej dyskusji publicznej i jednym z najważniejszych tematów poruszanych w polskich mediach od września do grudnia 2008.

Przedstawiciele amerykańskiej organizacji skupiającej konsultantów branży komunikacji marketingowej (LACP) uznali kampanię COP 14 za jeden z 10 najlepszych na świecie programów komunikacyjnych dotyczących odpowiedzialności za środowisko naturalne, a nagradzanych w konkursie Impact Awards 2008.

***

COP 14 (Conference of the Parties - COP) 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) wraz z 4 Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto) odbyła się 1 - 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu. Organizatorem Konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC, www.unfccc.int), gospodarzem - Rząd RP, a koordynatorem przygotowań z ramienia Rządu - Ministerstwo Środowiska RP (www.cop14.gov.pl).

Szerszych informacji udziela:

Magda Sikorska
Koordynator ds. mediów / Oficer Łącznikowy Kraju Goszczącego COP 14
Tel: (22) 579 27 22
Kom: 0 695 100 978
E-mail:

Joanna Józefiak
Account Executive, Partner of Promotion
Tel: (22) 858 74 58 w. 60
E-mail: