BIURO PRASOWE

Partner of Promotion, 28.04.2009

Partner of Promotion mocna wizerunkiem


Agencja Partner of Promotion otrzymała nagrodę "Mocni Wizerunkiem" za kampanię edukacyjną prowadzoną dla Ministerstwa Środowiska w związku z konferencją COP 14 w Poznaniu.
Konkurs rozstrzygnięto podczas VIII Kongresu PR w Rzeszowie. Nagrody przyznawane są firmom, które w swoich działaniach nowatorsko wykorzystywały metody i techniki PR w kreowaniu wizerunku.

* * *


COP 14, czyli XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto odbyła się w dniach 1-12 grudnia 2008 r. w Poznaniu.

Zdjęcie - źródło: newsline.pl