BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 20.04.2009

UniAkcje Polska 2012 - nowa nazwa, ten sam subfundusz


Od 20 kwietnia 2009 r. zarządzany przez Union Invesmtment TFI subfundusz UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012 zmienił nazwę na UniAkcje Polska 2012.
Zmiana wynika z chęci zapewnienia subfunduszowi pełnego prawa ochronnego, jakie daje rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Ponieważ w przypadku poprzedniej nazwy takie działanie nie byłoby możliwe, Zarząd Union Investment TFI zdecydował się na zmianę nazwy subfunduszu. - Z punktu widzenia naszych klientów i dystrybutorów jest to działanie czysto formalne, dlatego oprócz nowej nazwy, nie odczują oni żadnej zmiany - mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI.

UniAkcje Polska 2012 jest subfunduszem inwestującym w spółki z branż, które skorzystają na przygotowaniach Polski do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. Zalicza się do nich m.in. przedsiębiorstwa budowlane, transportowe, informatyczne, media, producentów żywności. - Wierzymy w potencjał polskich firm, które w długoterminowej perspektywie mogą być dobrą propozycją inwestycyjną - mówi Zbigniew Jakubowski. - Przygotowania do tej imprezy sportowej to nie tylko radość kibiców, którzy wreszcie doczekają się nowych stadionów. To także szansa i rozwój całej Polski. I pod tym względem nowa nazwa jeszcze lepiej charakteryzuje nasz subfundusz - dodaje.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,