BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 27.02.2009

Wyższe oprocentowanie obligacji to większe zyski z funduszy obligacji


Komentarz rynkowy Andrzeja Czarneckiego, Zarządzającego funduszami Union Investment TFI
Podczas ostatnich przetargów papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa, rentowność bonów skarbowych wzrosła o około 0,70 %. Oznacza to, że Państwo chcąc sfinansować swoje wydatki musi zaoferować inwestorom wyższe stopy zwrotu. Wzrost rentowności bonów skarbowych może zatem w przyszłości pozytywnie wpłynąć na wyniki funduszy rynku pieniężnego i funduszy obligacyjnych. Dzięki temu zyski z tych inwestycji mogą być potencjalnie wyższe, niż sądziliśmy jeszcze miesiąc temu.

Biorąc pod uwagę oczekiwane niskie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2009 roku, należy oczekiwać, że stopy procentowe w Polsce w dalszym ciągu będą w trendzie spadkowym i zostaną jeszcze obniżone przez RPP o 0,5% do 1%. Dzięki temu potencjalne zyski z funduszy obligacji mogą się okazać wyższe od stóp zwrotu z funduszy rynku pieniężnego. Należy pamiętać, że biorąc pod uwagę obecne zawirowania na rynkach światowych, jest to inwestycja o większym stopniu ryzyka. Niemniej sądzimy, że w najbliższych miesiącach przyniesie ona wyższą stopę zwrotu.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,