BIURO PRASOWE

Partner of Promotion, 25.02.2009

PMPG SA skorzysta ze wsparcia Partner of Promotion


Platforma Mediowa Point Group SA wybrała ofertę agencji Partner of Promotion, która będzie wspierała komunikację spółki w trakcie rozmów ws. transakcji nabycia udziałów w PW "Rzeczpospolita". Do tej pory obsługa PR projektu jest prowadzona samodzielnie w ramach Grupy Kapitałowej PMPG SA.
Konkurs ofert na wsparcie komunikacji związanej z nabyciem PMPG SA ogłosiła 12 grudnia. Swój udział w konkursie zgłosiło 17 agencji. Do złożenia oferty zaproszonych zostało ostatecznie 8 firm. Kryterium oceny przedstawionych projektów były w równej proporcji: cena, kreatywność oraz zespół dedykowany do współpracy z PMPG. Wygrała oferta przygotowana przez Partner of Promotion, w której działania na rzecz Point Group prowadzić będzie zespół koordynowany przez Pawła Borządka, Account Directora.

***

PMPG SA to jedna z najszybciej rozwijających się polskich firm w segmencie mediów i komunikacji marketingowej. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju doprowadziła do stworzenia unikalnej na rynku pod względem bogactwa i kompleksowości oferty produktów i usług oraz uzyskania wysokiej dynamiki zysku. W ciągu ostatnich dwóch lat spółka pięciokrotnie zwiększyła zysk netto - do kwoty ponad 5 mln zł. Na koniec 2007 roku przychody netto PMPG wyniosły 45,3 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 5,4 mln zł. W I półroczu 2008 r. przychody Grupy Kapitałowej PMPG SA wyniosły 29 289 tys. zł, przewyższając o prawie 70% przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2007 roku. Zysk netto wyniósł 3 689 tys. zł.