BIURO PRASOWE

PARP, 16.02.2009

Blisko 141 mln zł czeka na przedsiębiorców z pomysłem na e-usługę


16 lutego rozpoczęła się pierwsza runda aplikacyjna konkursu projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Kwota środków przeznaczonych do rozdysponowania między przedsiębiorcami w pierwszej turze wynosi blisko 141 mln zł.
Pierwszy konkurs w ramach działania 8.1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła na dwa tygodnie przed rozpoczęciem terminu naboru wniosków. - Jest to celowe działanie, chcemy by przedsiębiorcy mieli czas na zapoznanie się z wytycznymi czy skompletowaniem niezbędnej dokumentacji - wyjaśnia Monika Karwat - Bury z PARP.

Planowo nabór wniosków będzie trwał od 2 do 31 marca br. PARP nie wyklucza jednak, że termin ten zostanie skrócony. - Nabór zamkniemy w momencie gdy łączna suma dofinansowania złożonych przez przedsiębiorców wniosków osiągnie 130% planowanej alokacji - czyli prawie 188 mln zł. Może to nastąpić zarówno 31 marca jak i dwa tygodnie wcześniej, wszystko zależy od zainteresowania przedsiębiorców. Informację o planowanym terminie zakończenia naboru zamieścimy na stronie internetowej PARP - podkreśla Monika Karwat Bury.

Środki dostępne w ramach działania 8.1 dostępne są dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy planują świadczyć e-usługę, czyli biznes oparty na nowoczesnych technologiach. W ramach działania 8.1 przedsiębiorcy otrzymują refundację do 85% wartości projektu. Finansowanie trwa 24 miesiące. By usługa mogła zostać zaliczona do e-usługi musi spełniać cztery podstawowe warunki:
  • świadczona w sposób zautomatyzowany przy użyciu technologii informacyjnych
  • dostępna w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (czyli nie może to być np. internetowa sieć osiedlowa, czy wewnętrzna sieć stosowana w firmach - intranet),
  • dostępna na indywidualne żądanie usługobiorcy (w dowolnie wybranym przez niego momencie)
  • dostępna bez obecności stron w trakcie jej realizacji.

E-usługę można prowadzić za pośrednictwem kilku kanałów - internet, urządzenia mobilne (przez telefon komórkowy i inne urządzenia przenośne) oraz telewizję cyfrową i satelitarną.

Od 2009 r. uproszczone zostały również zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 8.1. Przedsiębiorcy nie będą zobligowani do składania dodatkowych dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie przez nich środków na rozpoczęcie projektu. Jednak muszą się liczyć z tym, że PARP zaostrzy ocenę rentowności, innowacyjności i szans na powodzenie projektu. Nowością będzie również rozszerzony katalog tzw. kosztów ogólnych obejmujący usługi pomocnicze, materiały biurowe i eksploatacyjne oraz najem i eksploatacja pomieszczeń. W ramach działania 8.1 przedsiębiorcy zyskają również możliwość wysyłania pracowników na wszystkie niezbędne dla projektu szkolenia (dotychczas mogli oni korzystać wyłącznie ze szkoleń specjalistycznych). Przedsiębiorcy uzyskają także możliwość refundowania ZUS-u dla pracowników.

PARP planuje, że w 2009 r. ogłoszone będą co najmniej dwa konkursy na projekty w ramach działania 8.1.

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości