BIURO PRASOWE

COP 14, 07.08.2008

W Partnerstwie siła - Podsumowanie pierwszego okresu działania Partnerstwa dla Klimatu - inicjatywy Ministerstwa Środowiska


37 zaplanowanych wydarzeń, 20 imprez zrealizowanych w mniej niż 2 miesiące, czyli średnio jedna akcja co 3 dni. Szacuje się, że uczestnikami wszystkich tych eventów, realizowanych w ramach Partnerstwa dla Klimatu przez Ministerstwo Środowiska RP i 27 partnerów, było kilkanaście tysięcy ludzi.
W Polsce aż 52% ludzi wie, że działalność człowieka powoduje zmiany klimatu. Jednak,
jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Środowiska - tylko ok. 30% z nas oszczędza wodę czy prąd. To za mało, aby powstrzymać katastrofalne skutki globalnego ocieplenia. Z tego powodu powstało Partnerstwo dla Klimatu (PdK). Platforma ta, stworzona przez Ministerstwo Środowiska, ściśle współpracuje z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz ochrony klimatu i popularyzowania wiedzy na ten temat. Głównym jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie negatywnych skutków globalnego ocieplenia oraz metod zapobiegania temu zjawisku.

Projekt stworzenia Partnerstwa narodził się w trakcie intensywnych przygotowań do Konferencji klimatycznej. Chcieliśmy wykorzystać niepowtarzalną okazję, jaką daje nam COP 14 do nagłośnienia problemu zmian klimatu. Jednocześnie zauważyliśmy, że wiele fantastycznych organizacji i ludzi zaangażowanych w walkę z globalnym ociepleniem nie ma ze sobą praktycznie żadnego kontaktu. Z tego względu zapragnęliśmy, aby Ministerstwo Środowiska - będące głównym koordynatorem poznańskiego szczytu - zostało liderem grupy skupiającej wszystkie te instytucje i osoby - wyjaśnia Małgorzta Snarska, Szef Zespołu COP 14 w Ministerstwie Środowiska.

Stawiamy na edukację

Podstawowym warunkiem włączenia się we współpracę w ramach Partnerstwa było nie tylko wcześniejsze wykazanie się troską o środowisko, ale również przedstawienie konkretnej propozycji działań, które wsparłyby politykę edukacyjną Ministerstwa Środowiska w zakresie ekologii. Dotychczas partnerami dla Klimatu zostało łącznie 27 organizacji pozarządowych, międzyrządowych, ambasad, fundacji, stowarzyszeń oraz innych instytucji, które angażują swoje środki, ekspertów i czas, aby osiągnąć założone cele inicjatywy. Zebranie grupy prestiżowych partnerów, którzy reprezentują różnorodne środowiska, a działając wspólnie wzmacniają swoją skuteczność, jest naszym wielkim osiągnięciem - podkreśla Joanna Stępniewicz, koordynatorka Programu z ramienia Ministerstwa Środowiska.

Udział w tej inicjatywie to dla nas wielkie wyróżnienie - mówi dr Ewa Kochańska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych Pro-Akademia z Łodzi oraz koordynatorka Klastra Bioenergia dla Regionu. Dzięki Partnerstwu dla Klimatu znaleźliśmy się w grupie organizacji, dla których ważne są zasady zrównoważonego rozwoju. Niebagatelnym atutem funkcjonowania Partnerstwa dla Klimatu jest fakt, że, dzięki temu programowi, zachodzi proces integracji jego członków. W ramach tej inicjatywy Klaster Bioenergia dla Regionu rozpoczął na przykład współpracę z Ambasadą Królestwa Danii.

Co zrobiliśmy? Co robimy?

Inicjatywa - Partnerstwo dla Klimatu - istnieje dopiero kilka miesięcy. Mimo to, już teraz może pochwalić się znacznymi osiągnięciami.

Wśród dotychczasowych planów Partnerstwa są projekty, takie jak na przykład: "Ziemia na rozdrożu", w ramach którego przygotowany jest portal społecznościowy o tej samej nazwie czy całoroczny program na rzecz zrównoważonego rozwoju pt. "Ziemia w Twoich rękach" - promujący oszczędność energii i surowców. Ponadto realizowane są liczne programy edukacyjne, konkursy grantowe (np. "Nauczyciel z Klimatem" ), debaty i fora (3 Forum Klastra Bioenergia) oraz akcje specjalne - wydarzenia i happeningi - poświęcone przeciwdziałaniu zmianom klimatu, czy szkolenia w zakresie globalnego ocieplenia skierowane do parlamentarzystów, dziennikarzy oraz przedstawicieli wielu organizacji.

Ponadto, w ramach programu PdK przygotowano również liczne akcje skierowane do dzieci oraz młodzieży. Wystarczy tu wymienić chociażby przedstawienie "Z Wisły do Wisły - podróże z Kropelkiem" zorganizowane przy współudziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st Warszawy, czy Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny.

Wymieniając wydarzenia poprzedzające COP 14, nie wolno zapomnieć o pierwszej oficjalnej wizycie przedstawicieli Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w Polsce, któremu towarzyszyła prezentacja Czwartego Raportu, dowodzącego, że główną przyczyną postępujących zmian klimatu jest działalność ludzka.

W ramach Partnerstwa Ministerstwo Środowiska RP prowadzi również współpracę z goszczącym Konferencję klimatyczną Urzędem Miasta Poznania, który ogłosił rok 2008 Rokiem Środowiska i Klimatu oraz wspierającą stolicę Wielkopolski Warszawą, która bardzo chętnie otwiera się na wszelkie działania prośrodowiskowe.

Różne formuły działania w ramach PdK prezentują wiele aspektów zmian klimatu, które przestały być wyłącznie kwestią związaną z ekologią i środowiskiem. Wśród omawianych kontekstów znalazły się także: biznes (np. debata - Czy polityka klimatyczna może zwiększyć konkurencyjność gospodarczą? - demosEuropa i Ambasada Brytyjska), polityka (np. debata - Rola UE w negocjacjach międzynarodowych dot. zmian klimatycznych - Ambasada Francji) oraz technologia i nauka (warsztaty IPCC i IMGW dla mediów).

Partnerstwo zyskuje coraz większe uznanie nie tylko na forum krajowym, ale również na arenie międzynarodowej. Inicjatywę polskiego rządu bardzo wysoko ocenia sam Sekretariat Konwencji Klimatycznej (UNFCCC): Koncepcja Partnerstwa dla Klimatu jest inspirującym przykładem tego, jak można działać na rzecz ochrony klimatu zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Inicjatywa Ministerstwa Środowiska pokazuje, że rząd może działać wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim. Projekt ten jest po pierwsze inspiracją do publicznej debaty, a po drugie zachętą dla społeczeństwa do ochrony środowiska naturalnego - tłumaczy Yvo de Boer, Sekretarz Wykonawczy UNFCCC.

Co nas jeszcze czeka?

W następnym etapie swojej działalności Partnerstwo skupi się na pozyskiwaniu do współpracy partnerów międzynarodowych .
Ponadto, w najbliższym czasie w ramach Inicjatywy odbędzie się m.in. debata "Energia odnawialna - alternatywa, czy suplement dla węgla?", debata "Technologie czystego węgla - potencjalny znak firmowy dla Polski" oraz konferencja polsko-norweskiego Partnerstwa o rozwoju energii zrównoważonej. Harmonogram wszystkich wydarzeń znajduje się w załączeniu.

Dotychczasowe osiągnięcia Partnerstwa zaprezentowane zostaną wszystkim uczestnikom Konferencji COP 14 w postaci artystycznego, limitowanego albumu.

***

COP 14 (Conference of the Parties - COP) 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) wraz z 4 Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto) odbyła się 1 - 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu. Organizatorem Konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC, www.unfccc.int), gospodarzem - Rząd RP, a koordynatorem przygotowań z ramienia Rządu - Ministerstwo Środowiska RP (www.cop14.gov.pl).

Szerszych informacji udziela:

Magda Sikorska
Koordynator ds. mediów / Oficer Łącznikowy Kraju Goszczącego COP 14
Tel: (22) 579 27 22
Kom: 0 695 100 978
E-mail:

Joanna Józefiak
Account Executive, Partner of Promotion
Tel: (22) 858 74 58 w. 60
E-mail: