BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 21.08.2008

Wyniki spółek giełdowych za II kwartał - komentarz Union Investment - Tomasz Matras, Analityk Akcji


Zakończył się okres publikacji wyników spółek giełdowych za drugi kwartał 2008 r. Podsumowując je można stwierdzić, że podobnie jak w pierwszym kwartale relatywnie lepiej wypadły największe spółki notowane na GPW.
Pogarszające się otoczenie rynkowe spowodowało bowiem po raz kolejny, że nie wszystkie spółki zrealizowały swoje plany inwestycyjne. Na uwagę zasługuje również fakt, że nie można jednoznacznie wskazać sektorów, których spółki wyróżniły się ponad przeciętnymi wynikami. Z tego powodu rekomendacje TFI mogą być ważną wskazówką przy budowaniu własnego portfela inwestycyjnego, a selekcja spółek oparta na dogłębnej analizie fundamentalnej powinna odgrywać kluczową rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Już po raz kolejny widać, że lepiej poradziły sobie największe spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Z analizy zsumowanych wyników spółek blue chip wynika, że dynamika zysku netto w drugim kwartale 2008 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła ok. 20%. W przypadku spółek z indeksu mWIG40 wartość ta wynosi ok. 3%. Natomiast patrząc na najmniejsze spółki wchodzące w skład indeksu sWIG80 mieliśmy do czynienia ze spadkiem zysków o ok. 15%. Oczywiście na podstawie tak prostej analizy nie można wysnuć daleko idących wniosków, gdyż należałoby dokładnie zbadać jakie czynniki wpłynęły na osiągnięte wyniki. Tym niemniej można zaobserwować pewną tendencję, która utrzymuje się już drugi kwartał z rzędu, a mianowicie, że spółki indeksu WIG20 znacznie lepiej radzą sobie w trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym. Z drugiej strony tego zjawiska nie można odnosić do całości rynku, ponieważ jest pewna grupa małych i średnich spółek, które zaprezentowały bardzo dobre wyniki kwartalne i charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu.

Na uwagę zasługują wyniki banków. Lepsze od oczekiwań rynku wyniki opublikowały m.in. BZ WBK, BRE czy Milennium. Przyzwoicie zaprezentowały się także dwa największe podmioty z tego sektora, czyli PKO BP i Pekao. Jedynie Kredyt Bank oraz Bank Handlowy zaskoczyły negatywnie inwestorów swoimi zyskami w drugim kwartale. Spośród największych spółek uwagę zwracają wyniki TVN oraz Asseco. Okazały się one znacznie lepsze od prognozowanych przez analityków, przy czym w przypadku Asseco, tak dobre wyniki to także zasługa innych podmiotów wchodzących w skład grupy. Nie po raz pierwszy w ostatnim czasie przyzwoite wyniki pokazała także Telekomunikacja Polska. Znaczną dynamikę zysków zaprezentowały spółki paliwowe PKN Orlen oraz Lotos, przy czym należy zaznaczyć, że jest to w dużej mierze efekt rekordowo drogiej ropy, co wpłynęło na zyski z przeszacowania cen zapasów. Kolejny kwartał z rzędu sprzyjające otoczenie rynkowe wykorzystały spółki chemiczne Police i Puławy, które także zanotowały wysoką dynamikę wzrostu zysków.

Spośród spółek, które negatywnie zaskoczyły swoimi wynikami wymienić należy Agorę, PGNiG oraz Bioton, co znalazło także odzwierciedlenie w notowaniach akcji tych spółek w ostatnim czasie. Patrząc na poszczególne branże nie można dokonać jednoznacznej oceny, gdyż w ramach każdego sektora, spółki pokazały bardzo zróżnicowane wyniki i tak np. NG2 (sieć sklepów CCC, Boti oraz Qazi) mógł pochwalić się bardzo dobrą dynamiką wzrostu przychodów i zysków, podczas gdy LPP (sieć sklepów Reserved i Cropp) rozczarował inwestorów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Elektrobudowy i Elektrotimu czy Bomi i Almy. Co ważne takich przykładów można by przytoczyć znacznie więcej.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,