BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 03.07.2008

Tylko ekspert poradzi sobie w trudnych czasach


Union Investment TFI uzyskało najlepsze wyniki wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2008 r, według rankingu przygotowanego przez Expandera i redakcję Gazety Prawnej.
- Tak wysoka pozycja Union Investment TFI w rankingu nie jest przypadkiem. Dzięki konsekwentnemu działaniu, nieuleganiu przejściowym nastrojom i systematycznej ocenie rynku realizujemy strategię inwestycyjną dla poszczególnych funduszy. Niewątpliwie pomaga nam długoletnie doświadczenie oraz stabilność zespołu zarządzających, którzy niejednokrotnie mieli już okazję zmierzyć się z trudnymi warunkami rynkowymi - mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment TFI.

W rankingu zestawiane są wyniki funduszy inwestycyjnych podzielone na kategorie, uwzględniając fundusze otwarte i specjalistyczne otwarte. Co miesiąc fundusze, które osiągnęły wyniki powyżej średniej w danej grupie otrzymują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). Natomiast funduszom, które mają wyniki poniżej średniej przyznawane są punkty ujemne. Suma punktów składa się na wynik końcowy. W pierwszej połowie 2008 r. Union Investment TFI uzyskało najwięcej punktów dodatnich spośród wszystkich towarzystw.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,