BIURO PRASOWE

Motorola, 02.06.2008

Ogólnokrajowy system TETRA w Irlandii


Motorola, Eircom oraz Sigma Wireless - konsorcjum TETRA Ireland - wdrożą ogólnokrajowy system TETRA w Irlandii. Kontrakt obejmuje budowę sieci oraz usługi zarządzania i operatorskie.
Hongkong, 2 czerwca 2008 - konsorcjum skupiające firmy Eircom, Motorola
oraz Sigma Wireless (konsorcjum TETRA Ireland) zrealizuje kontrakt na zbudowanie krajowej cyfrowej sieci TETRA w Irlandii. Ośmioletni kontrakt w modelu operatorskim Zbuduj-Zachowaj własność-Operuj (Build-Own-Operate - BOO) rozpocznie się od wdrożenia usługi w wybranych obszarach Dublina (m.in. obszar portu oraz lotniska). Harmonogram zakłada objęcie siecią całego kraju w ciągu dwóch lat.

Konsorcjum TETRA Ireland będzie ściśle współpracować z końcowymi użytkownikami sieci: policją irlandzką (Garda Síochána), służbami medycznymi, służbami więziennymi, strażą pożarną, służbami celnymi oraz wszystkimi agencjami sektora publicznego w całej Irlandii, by zapewnić spełnienie wymagań oraz oczekiwań. Sieć będzie eksploatowana w pełni w formule "managed services" (usługi zarządzania i operowania dostarczane przez konsorcjum). Jej zadaniem będzie usprawnienie komunikacji pomiędzy użytkownikami, co pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa obywateli Irlandii. Kontrakt został poprzedzony pomyślnie przeprowadzonymi działaniami pilotażowymi w Dublinie. Obejmuje projekt, budowę, zarządzanie oraz operowanie siecią dla służb bezpieczeństwa publicznego oraz niekomercyjnych organizacji bezpieczeństwa w Republice Irlandii.

- Dołożyliśmy z rządem wszelkich starań, by irlandzka policja (Garda Síochána) otrzymała niezbędne wsparcie, pozwalające jej na bardziej efektywne działanie jako nowoczesna struktura policyjna. Dostarczanie nowej usługi cyfrowej łączności radiowej jest znaczącym krokiem na tej drodze. Niemal 100 milionów euro zostało przeznaczone w tym roku na projekty wyposażenia Gardy w nowoczesne technologie, w tym znaczna suma na nową usługę łączności radiowej - mówi Dermot Ahern TD, minister sprawiedliwości Irlandii.

Rozwiązanie dostarczane przez konsorcjum obejmuje:
  • szyfrowaną i odporną na uszkodzenia sieć cyfrowej łączności radiowej, zapewniającą natychmiastową łączność w sytuacjach kryzysowych;
  • wielofunkcyjne terminale, funkcjonujące jako cyfrowe radiotelefony oraz zapewniające dostęp do innych publicznych sieci łączności;
  • aplikacje GPS śledzące położenie, takie jak automatyczna lokalizacja pojazdów czy mobilna transmisja danych;
  • bezpieczną, ogólnokrajową łączność współdziałania pomiędzy wszystkimi niekomercyjnymi organizacjami sektora publicznego;
  • możliwość komunikacji ponadgranicznej i międzyzakresowej, zapewniającą zgodność z innymi sieciami narodowymi.


- Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości uczestniczenia we wdrożeniu ogólnokrajowej sieci TETRA w Irlandii. Uzyskanie tego kontraktu jest kolejnym przykładem potwierdzającym zaufanie, jakim cieszy się Motorola jako partner dostarczający rozwiązania łączności organizacjom rządowym i służbom bezpieczeństwa publicznego - mówi Manuel Torres, wiceprezes i dyrektor generalny w firmie Motorola, sektor administracji publicznej i bezpieczeństwa publicznego na region Europa, Bliski Wschód i Afryka.

Ten najnowszy kontrakt opiera się na doświadczeniu, jakie Motorola posiada
w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, pozycji lidera na rynku TETRA
oraz udokumentowanej historii dostaw rozwiązań łączności przeznaczonych
do działania w sytuacjach kryzysowych. Motorola dostarczyła rozwiązania TETRA ponad 350 klientom w 75 krajach, zarówno organizacjom bezpieczeństwa publicznego, jak i klientom komercyjnym.

***

Kontakty dla mediów:
Małgorzata Matusiewicz
Motorola
+48 22 606 04 50


Agnieszka Józefowicz
+48 22 858 74 58 wew. 49


MOTOROLA i stylizowane logo M są zarejestrowane w amerykańskim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych. Znak towarowy Bluetooth należy do jego właścicieli i jest wykorzystywany przez firmę Motorola na podstawie udzielonej licencji. Android, Google, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, iGoogle, Android Market i Google Talk są znakami towarowymi Google inc. Wszystkie inne nazwy produktów i usług należą do ich odpowiednich właścicieli. © 2009 Motorola, Inc.