BIURO PRASOWE

Macrologic, 11.10.2007

Xpertis w firmie Stacon


Firma budowlana Stacon, specjalizująca się w budowie stacji paliw, wdraża system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem autorstwa Macrologic SA. Pakiet Xpertis, wzbogacony o rozwiązanie CRM ma usprawnić pracę w obszarach finansowo-księgowym i zarządzania dokumentami.
W ramach podpisanej między firmami umowy, wdrożony zostanie pakiet Xpertis CRM poszerzony o moduły: Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Bankowość Elektroniczna, Kasa oraz Kadry i Płace. Umowa z firmą Stacon obejmuje również 10 licencji na platformę Lotus Notes oraz dostępy do bazy danych na serwer Windows (SSL).

Dzięki wdrażanym rozwiązaniom, Stacon planuje wprowadzić obiegi dokumentów, wymuszające działanie wg ustalonych procedur. System pozwoli także na łatwiejsze porządkowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi projektami budowlanymi - od momentu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty, poprzez rejestrację uzgodnień i kontaktów, po podpisanie umowy. System usprawni również obieg dokumentów związanych z realizacją prowadzonych przez Stacon projektów, w tym m.in. dokumenty podwykonawców, pozwolenia, uzgodnienia z inwestorem i urzędami, dokumenty związane z gospodarką odpadami, protokoły odbioru, faktury oraz ewentualne reklamacje. Kategoryzowanie dokumentów i przechowywanie ich w postaci elektronicznej pozwoli na szybkie dotarcie do historii ustaleń przez wszystkich pracowników.

Wykonywanie poszczególnych czynności według ustalonych procedur narzucone będzie przez zdefiniowanie pięciu obiegów dokumentów: obiegi faktur zakupowych o wartości powyżej i poniżej ustalonej wartości, zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu, akceptacja oferty oraz obsługa reklamacji. Pozwoli to m.in. na szybsze ustalenie poniesionych na daną chwilę kosztów projektu i sprawniejszą kontrolę nad dokumentacją.

Ponadto, nowoczesne, elastyczne rozwiązanie informatyczne w obszarze finansowo-księgowym ułatwi zarządzanie finansami. Łatwiejsze będzie również zarządzanie personelem przedsiębiorstwa, w tym także ewidencja danych kadrowych pracowników i naliczanie listy płac. Wprowadzane właśnie rozwiązanie pozwoli również na zwiększenie efektywności działu księgowego firmy dzięki zastosowaniu m.in. automatów do księgowania różnych typów dokumentów czy automatycznemu księgowaniu listy płac, amortyzacji i raportów kasowych.

Wdrożenie pakietu Xpertis w firmie Stacon rozpoczęło się w sierpniu br. od uruchomienia systemu Finanse i Księgowość. We wrześniu br. rozpoczęło się poprzedzone analizą wdrożenie modułu CRM. Kolejne moduły będą uruchamiane stopniowo, a zakończenie całości projektu zaplanowano na koniec stycznia 2008 r.

* * *Informacje o spółkach:

Firma Stacon TIS Duszak sp. j. powstała w 1990 roku i od początku swojej działalności specjalizowała się w budowie i modernizacji stacji paliw dla wielkich koncernów paliwowych. Posiada także doświadczenie w realizacjach projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego. Od początku swojej działalności firma zrealizowała ponad 150 inwestycji na terenie całej Polski.
Firma Stacon, rozszerza swoją działalność również na inne branże. Należą do niej m.in. ośrodek wypoczynkowy w Borowskim Lesie oraz stacje paliw w Mikołajkach i Olsztynie.

www.stacon.pl
www.borowskilas.pl

***

Macrologic SA (d. MacroSoft) to polska firma informatyczna założona w 1986 r., której oferta skierowana jest do średniej wielkości podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Oferuje własne rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz wspierające komunikację i pracę grupową.
Macrologic SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych. Przychody Grupy Kapitałowej kształtują się na poziomie 38 mln zł rocznie. Zatrudnienie w Grupie wynosi 320 osób.
Xpertis - Zarządzanie Przedsiębiorstwem, to wprowadzone w październiku 2006 r. nowe informatyczne rozwiązanie wspomagające realizację celów biznesowych, przeznaczone dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Obejmuje metodę wprowadzania zmian organizacyjnych z użyciem oprogramowania w podstawowych obszarach działalności: planowania zasobów (ERP), zarządzania wiedzą (Knowledge Management) oraz analiz zarządczych (Business Intelligence).
Wszelkie nazwy produktów i firm zawarte w niniejszej informacji są nazwami zastrzeżonymi.


Główne produkty:

Rodzina programów SKID:

 • zintegrowany system klasy ERP, wspomagający zarządzanie organizacją średniej wielkości,
 • obejmuje wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem,
 • praca przy współdzieleniu zasobów baz danych,
 • pakiet, który zapewnia realizację zdalnego dostępu i pracy w organizacji rozproszonej terytorialnie,
 • najpopularniejsze programy: FIKS, MAGFAKT, KALI.


Rodzina programów do zarządzania informacją i wiedzą:

 • zespół programów wspierających zarządzanie przepływem informacji, pracy i wiedzy,
 • kontaktami z otoczeniem, projektami i zadaniami, jakością, klasy KM oparty o technologię Lotus Notes
 • najpopularniejsze programy: LINFO, APIS, MQM.


BASE - system bazy danych:

 • autorskie rozwiązanie MacroSoftu,
 • system prosty w obsłudze i administracji,
 • oferuje elastyczność i łatwość modyfikowania oraz rozbudowy aplikacji,
 • zapewnia bezpieczeństwo dostępu do danych,
 • technologia dostępna w architekturze trójwarstwowej (klient - serwer aplikacji - serwer bazy danych).


Informacji mediom udziela:

Patrycja Ptaszek-Strączyńska,
Macrologic S.A.
Dyrektor ds. Komunikacji
Zarząd
Tel: 22 511 81 61
e-mail:

Paweł Borządek
Partner of Promotion
Account Director
Tel: 22 858 74 58
e-mail: