BIURO PRASOWE

Xerox, 18.07.2007

Xerox przystąpił do U.S. Climate Action Partnership


STAMFORD, Conn., 18 lipca 2007r. - firma Xerox poinformowała o przystąpieniu do United States Climate Action Partnership (USCAP) - organizacji lobbingowej zrzeszającej przedstawicieli biznesu oraz środowiska ekologów. Celem USCAP jest redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
"Od dziesięcioleci naszym priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego oraz realizacja strategii zrównoważonego rozwoju. Dlatego uczestnictwo w USCAP wiele dla nas znaczy. Będąc członkiem organizacji mamy możliwość wspólnego z rządem i innymi producentami ustalenia naszych (przedsiębiorstw i rządu) celów i priorytetów w zakresie ochrony środowiska," powiedziała Ursula M. Burns, wiceprezes Xerox.

Jako członek USCAP Xerox popiera główny cel przyjęty przez organizację - oszczędne gospodarowanie zasobami energii w USA i za granicą oraz wyznawane przez organizację wartości: uczciwość, zaufanie, rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii oraz skuteczność środowiskowa.

Jeszcze w roku 2005 Xerox zobowiązał się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych w jego fabrykach o 10% do roku 2012. W celu realizacji tego założenia firma wprowadziła szereg zmian w procesie produkcji, w tym:

 • Wykorzystanie oszczędzających energię technologii.
  Xerox stworzył toner chemiczny (emulsion aggregation toner) - do jego produkcji wykorzystuje się o 25 % mniej energii niż w przypadku standardowego tonera.
 • Mniejsze zużycie energii potrzebnej do produkcji tonerów.
  Xerox zmienia technologię produkcji tradycyjnych tonerów - o 25 % zmniejszy się zapotrzebowanie na energią niezbędną do ich produkcji. W rezultacie firma do roku 2008 zaoszczędzi ponad 30 milionów kilowatogodzin energii, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na elektryczność ponad 24000 amerykańskich gospodarstw domowych.
 • Większa żywotność systemów i części Xerox.
  Niski poziom awaryjności cyfrowych systemów Xerox oraz ich komponentów w połączeniu ze zdalnym serwisem urządzeń zmniejszyły liczbę wyjazdów serwisantów - w efekcie zredukowane zostało zużycie paliwa potrzebnego na dojazd pracownika do miejsca naprawy.
 • Odnawialne źródła energii.
  Kilka fabryk Xerox m.in. w Wielkiej Brytanii i USA wykorzystuje ekologiczną energię przyczyniając się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o ponad 6000 ton metrycznych.


Podjęcie współpracy Xerox z USCAP pokazuje wsparcie firmy dla idei zrównoważonego rozwoju. Ponadto firma jest też członkiem the Business Roundtable's Climate Resolve, S.E.E. Change Initiative, programu EPA Climate Leaders, National Enviromental Performance Track oraz inicjatywy WasteWise. W roku 2006 Xerox przeznaczył milion dolarów na program ochrony terenów leśnych opracowany przez organizację The Nature Conservancy.

* * *


Kontakt dla Klientów:

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: http://www.xerox.com/environment

***

Informacje o firmie Xerox Polska

Więcej informacji o firmie Xerox na stronie: http://www.xerox.com Komentarze oraz perspektywy dla przemysłu poligraficznego mogą Państwo znaleźć na stronie http://www.xerox.com/blogs lub http://www.xerox.com/podcasts.

Xerox(r), Xerox oraz element graficzny w kształcie kuli są własnością Xerox Corporation i mogą być zastrzeżone.

Kontakt dla mediów:

Marta Kwapisz,
Partner of Promotion,
22 858 74 58 #42,