BIURO PRASOWE

Macrologic, 26.07.2007

Macrologic nagrodzony za jakość


Macrologic S.A. jako jedyna firma informatyczna został laureatem konkursu Forum Jakości Quality International w kategorii QI System (system zarządzania najwyższej jakości) powyżej 100 osób. W ten sposób nagrodzono spółkę za dbałość o jakość i bezpieczeństwo swoich produktów i usług.
Celem Konkursu, w którym wzięło udział ponad 230 firm jest promowanie produktów i usług polskiego rynku o najwyższych parametrach jakościowych, wskazywanie zdrowych, uczciwych i rzetelnych zasad konkurencyjności oraz uhonorowanie producentów i usługodawców dbających o jakość i bezpieczeństwo.


Organizatorzy stawiają przed sobą zadanie ukazania potencjału polskiego rynku i stymulowanie tworzenia nowych wzorów jego jakościowego rozwoju. Forum działa na rzecz zwiększenia konkurencyjności - na rynkach europejskich i światowych - polskich instytucji, producentów i usługodawców, a przede wszystkim oferowanych przez nich wyrobów i usług o najwyższych parametrach jakościowych.

Patronat nad Forum Jakości Quality International, którego organizatorem jest Forum Biznesu, sprawują: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Gala finałowa konkursu planowana jest na wrzesień 2007 roku.

Konkurs rozgrywał się dwuetapowo. Wpłynęło 230 zgłoszeń uczestników reprezentujących trzy kategorie: produkt najwyższej jakości, usługi najwyższej jakości oraz zarządzanie najwyższej jakości; z trzech grup podmiotów w zależności od wielkości zatrudnienia.

W pierwszym etapie Kapituła konkursu wyłoniła finalistów w każdej kategorii i grupie, oceniając zawartość merytoryczną nadesłanych wniosków, jak również ich kompletność, czytelność i szatę graficzną. Finaliści przystąpili do drugiego etapu konkursu, w którym oceniane były określone dokonania firm.

***

Macrologic SA (d. MacroSoft) to polska firma informatyczna założona w 1986 r., której oferta skierowana jest do średniej wielkości podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Oferuje własne rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz wspierające komunikację i pracę grupową.
Macrologic SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych. Przychody Grupy Kapitałowej kształtują się na poziomie 38 mln zł rocznie. Zatrudnienie w Grupie wynosi 320 osób.
Xpertis - Zarządzanie Przedsiębiorstwem, to wprowadzone w październiku 2006 r. nowe informatyczne rozwiązanie wspomagające realizację celów biznesowych, przeznaczone dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Obejmuje metodę wprowadzania zmian organizacyjnych z użyciem oprogramowania w podstawowych obszarach działalności: planowania zasobów (ERP), zarządzania wiedzą (Knowledge Management) oraz analiz zarządczych (Business Intelligence).
Wszelkie nazwy produktów i firm zawarte w niniejszej informacji są nazwami zastrzeżonymi.


Główne produkty:

Rodzina programów SKID:

 • zintegrowany system klasy ERP, wspomagający zarządzanie organizacją średniej wielkości,
 • obejmuje wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem,
 • praca przy współdzieleniu zasobów baz danych,
 • pakiet, który zapewnia realizację zdalnego dostępu i pracy w organizacji rozproszonej terytorialnie,
 • najpopularniejsze programy: FIKS, MAGFAKT, KALI.


Rodzina programów do zarządzania informacją i wiedzą:

 • zespół programów wspierających zarządzanie przepływem informacji, pracy i wiedzy,
 • kontaktami z otoczeniem, projektami i zadaniami, jakością, klasy KM oparty o technologię Lotus Notes
 • najpopularniejsze programy: LINFO, APIS, MQM.


BASE - system bazy danych:

 • autorskie rozwiązanie MacroSoftu,
 • system prosty w obsłudze i administracji,
 • oferuje elastyczność i łatwość modyfikowania oraz rozbudowy aplikacji,
 • zapewnia bezpieczeństwo dostępu do danych,
 • technologia dostępna w architekturze trójwarstwowej (klient - serwer aplikacji - serwer bazy danych).


Informacji mediom udziela:

Patrycja Ptaszek-Strączyńska,
Macrologic S.A.
Dyrektor ds. Komunikacji
Zarząd
Tel: 22 511 81 61
e-mail:

Paweł Borządek
Partner of Promotion
Account Director
Tel: 22 858 74 58
e-mail: