BIURO PRASOWE

Macrologic, 26.07.2007

Outsourcing płac w firmie DAN POL


Macrologic S.A. Oddział w Częstochowie podpisał z firmą budowlaną DAN POL umowę na świadczenie usługi przetwarzania płac. To coraz bardziej popularne rozwiązanie zapewnia firmie redukcję kosztów, wygodny dostęp do informacji personalnych i uproszczenie struktury działu personalnego.
- W maju br. Stanęliśmy przed wyborem: zatrudnić nowego pracownika do działu rachuby czy zlecić usługę przetwarzania płac firmie zewnętrznej - mówi Anna Piechota, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych firmy DAN POL. - Decydując się na to drugie rozwiązanie, przed potencjalnymi wykonawcami postawiliśmy zadanie naliczenia płac za maj 2007 r. Tylko Macrologic sprostał temu zadaniu wykonując prace przygotowawcze w ciągu trzech tygodni - dodaje.

Prace przygotowawcze polegały na analizie potrzeb klienta, dostosowaniu oprogramowania Xpertis Kadry i Płace, oraz Xpertis Bankowość Elektroniczna i Xpertis Alerty Biznesowe do potrzeb klienta. Ponadto należało dokonać instalacji i parametryzacji aplikacji na serwerze oraz importować dane osobowe wraz z naliczonym wynagrodzeniem pracowników firmy DAN POL z używanego wcześniej systemu informatycznego.

W ramach świadczonej usługi, Macrologic rozlicza składniki płac, przygotowuje pakiety przelewów, przekazuje wymagane dokumenty do ZUS, US i PFRON oraz zapewnia stałą kontrolę przetwarzanych danych. Usługa w zakresie przetwarzania płac oznacz dla firmy DAN POL wymierne korzyści, takie jak redukcja kosztów działu Kadr Płac (wynagrodzenia, szkolenia itp.), eliminacja kosztów zakupu licencji, aktualizacji i serwisu oprogramowania czy wreszcie dostęp do wykorzystywanych aplikacji i dodatkowych analiz. Ponadto w ramach usługi Macrologic przejął odpowiedzialność za rozliczanie wynagrodzeń i obowiązków wobec ZUS, PFRON I US oraz zapewnia poufność I bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dzięki zleceniu rozliczania płac na zewnątrz, firma DAN POL zyskała również łatwy dostęp do danych personalnych zgromadzonych w systemie, możliwość realizacji automatycznych przelewów bankowych i dostęp pracowników do swoich danych poprzez internet, dzięki czemu mogą oni m.in. składać wnioski urlopowe on-line.

Wykorzystywany przez DAN POL system Xpertis Kadry i płace pozwala również na automatyczne rozliczanie wynagrodzenia chorobowego, a także generowanie deklaracji PIT na koniec roku dla wszystkich pracowników.

* * *

DAN POL
Firma DAN POL działa od 1994 roku świadcząc kompleksowe usługi budowlane od doradztwa technicznego, przez opracowanie projektów, po finalną realizację robót. Klientami firmy są zarówno znane instytucje I przedsiębiorstwa, jak prywatni inwestorzy. Działalność firmy oparta jest na pracy wysoko wykwalifikowanych I doświadczonych pracowników.

***

Macrologic SA (d. MacroSoft) to polska firma informatyczna założona w 1986 r., której oferta skierowana jest do średniej wielkości podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Oferuje własne rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz wspierające komunikację i pracę grupową.
Macrologic SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych. Przychody Grupy Kapitałowej kształtują się na poziomie 38 mln zł rocznie. Zatrudnienie w Grupie wynosi 320 osób.
Xpertis - Zarządzanie Przedsiębiorstwem, to wprowadzone w październiku 2006 r. nowe informatyczne rozwiązanie wspomagające realizację celów biznesowych, przeznaczone dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Obejmuje metodę wprowadzania zmian organizacyjnych z użyciem oprogramowania w podstawowych obszarach działalności: planowania zasobów (ERP), zarządzania wiedzą (Knowledge Management) oraz analiz zarządczych (Business Intelligence).
Wszelkie nazwy produktów i firm zawarte w niniejszej informacji są nazwami zastrzeżonymi.


Główne produkty:

Rodzina programów SKID:

 • zintegrowany system klasy ERP, wspomagający zarządzanie organizacją średniej wielkości,
 • obejmuje wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem,
 • praca przy współdzieleniu zasobów baz danych,
 • pakiet, który zapewnia realizację zdalnego dostępu i pracy w organizacji rozproszonej terytorialnie,
 • najpopularniejsze programy: FIKS, MAGFAKT, KALI.


Rodzina programów do zarządzania informacją i wiedzą:

 • zespół programów wspierających zarządzanie przepływem informacji, pracy i wiedzy,
 • kontaktami z otoczeniem, projektami i zadaniami, jakością, klasy KM oparty o technologię Lotus Notes
 • najpopularniejsze programy: LINFO, APIS, MQM.


BASE - system bazy danych:

 • autorskie rozwiązanie MacroSoftu,
 • system prosty w obsłudze i administracji,
 • oferuje elastyczność i łatwość modyfikowania oraz rozbudowy aplikacji,
 • zapewnia bezpieczeństwo dostępu do danych,
 • technologia dostępna w architekturze trójwarstwowej (klient - serwer aplikacji - serwer bazy danych).


Informacji mediom udziela:

Patrycja Ptaszek-Strączyńska,
Macrologic S.A.
Dyrektor ds. Komunikacji
Zarząd
Tel: 22 511 81 61
e-mail:

Paweł Borządek
Partner of Promotion
Account Director
Tel: 22 858 74 58
e-mail: