BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 09.07.2007

Surowcowa twarz Europy Środkowowschodniej


Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na surowce naturalne rośnie wartość spółek, które je wydobywają. Europa Środkowowschodnia jest zapleczem surowcowym światowej gospodarki a dzięki funduszom inwestycyjnym również w Polsce można inwestować w akcje takich gigantów jak np. Gazprom.
Dlaczego surowce?

Surowce to klasa aktywów odmienna od akcji, obligacji czy walut. Na ceny surowców decydujący wpływ mają (obok bieżącej równowagi pomiędzy popytem i podażą) czynniki długoterminowe - prognozy światowego wzrostu gospodarczego oraz globalne trendy demograficzne, ale nie tylko. Nie wszyscy pamiętają, że zasoby każdego surowca naturalnego są ograniczone, tymczasem zapotrzebowanie i wydobycie, wcale się nie zmniejszają - dotyczy to np. gazu, ropy naftowej czy rud metali. Przy czym, o ile jeszcze w przypadku surowców energetycznych można znaleźć zamienniki - np. węgiel - to w przypadku metali jest to bardzo trudne lub w ogóle niemożliwe. W efekcie, mało elastyczna podaż surowców przy popycie rosnącym wraz z koniunkturą gospodarczą prowadzi do wzrostu ich cen. Taka sytuacja to zła informacja dla konsumentów, ale dla inwestorów jest to okazja do zarobku. Sposobów na osiągnięcie zysku dzięki surowcom jest przynajmniej kilka - przez zagraniczne giełdy (np. London Metal Exchange) można inwestować w kontrakty terminowe na ceny ropy czy metali.

Dobrze jest mieć w portfelu funduszu spółki surowcowe również z innych powodów. Tego typu inwestycje mogą przyczynić się do ograniczenia wahań wartości portfela. Każdy wzrost napięcia międzynarodowego (np. w wyniku wojny lub ataków terrorystycznych) zwykle pociąga za sobą na całym świecie spadek cen akcji, obligacji korporacyjnych, etc. W przeciwieństwie do nich, ceny surowców zwykle idą wówczas do góry (co jest odpowiedzią na zagrożenie dla ciągłości dostaw).

W dłuższej perspektywie inwestycje w surowce to również dobre zabezpieczenie przed inflacją. Ostatnio np. w Polsce wzrost cen konsumpcyjnych to głównie efekt drożejących paliw.

Europa surowcowa

Bazą surowcową dla światowej gospodarki jest Rosja, gdzie zlokalizowanych jest np. 24% światowych rezerw niklu, 44% palladu, 15% złota oraz 12% platyny i 30% gazu ziemnego. Wydobycie i eksport surowców (a zwłaszcza metali oraz surowców energetycznych) stanowi znaczną część dochodu narodowego brutto a narodowe przedsiębiorstwa eksploatujące te zasoby cieszą się przywilejami - gwarancje daje stabilna władza, "opieka" państwa, niewielka siła tamtejszych związków zawodowych. W tak "cieplarnianych" warunkach w Rosji wyrosły giganty surowcowe np. Gazprom, Lukoil oraz Norilsk.

W naszym regionie surowce to domena Rosji, ale mocną pozycję zajmuje także polska spółka - Kombinat Górniczo-Hutniczy "Polska Miedź" S.A. (KGHM). Warto jednak zauważyć, że choć spółka ta jest notowana na giełdzie w Warszawie, jej wycena ma niewielki związek ze stanem polskiej gospodarki, ale jest uzależniona od ceny miedzi rynkach światowych. Ponadto w regionie jest wiele przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem surowców i dystrybucją produktów końcowych, jak np. polski PKN Orlen lub węgierski MOL.

UniAkcje: Nowa Europa

Do niedawna funduszy inwestujących na rynkach Nowej Europy nie było wcale, a nawet dziś oferta jest skromna. Jednym z nielicznych - a z pewnością jedynym funduszem surowcowym - jest działający od czerwca 2006 r. UniAkcje: Nowa EuropaFIO. Produkt ten jest rekomendowany tym inwestorom, którzy posiadają już jednostki funduszy akcyjnych i zamierzają zwiększyć swoje zaangażowanie w tę kategorię aktywów. Inwestycja w fundusz środkowoeuropejski pozwoli im wykorzystać potencjał rozwijających się rynków Europy Centralnej i Wschodniej i ograniczyć wahania wartości portfela dzięki geograficznej dywersyfikacji.

Stopa zwrotu funduszu


Fundusz3 mies.6 mies.od początku działalności
UniAkcje: Nowa Europa FIO13,84%7,57%21,98%

Źródło: opracowanie własne Union Investment TFI SA. Stan na 15.06.2007 r.

10 największych pozycji w portfelu funduszu (stan na 31.03.2007)
OAO GAZPROM ADR REG 8,01%;
LUKOIL HLDG ADR 7,81%;
JSC MMC NORILSK ADR 5,64%;
ROSNEFT OIL - GDR 4,27%;
UNIFIED ENERGY SYS R 4,01%;
OTP BANK 3,70%;
SURGUTNEFTGAZ ADR 3,58%;
MOBILE TELESYS ADR 3,22%;
POLYUS GOLD 2,48%;
PKN ORLEN S.A. 2,22%


Struktura aktywów UniAkcje: Nowa Europa FIO na dzień 31.03.2007 r.***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,