BIURO PRASOWE

Rok Polsko-Niemiecki, 24.03.2006

Generacje Nic , "@", "'89", "Ally"- o polskim i niemieckim społeczeństwie


Już po raz ósmy w Krakowie rozpoczyna się projekt "SZUM - Spotkania z językiem i kulturą". Od 27 marca przez niespełna dwa tygodnie polscy i niemieccy artyści, krytycy literaccy i przedstawiciele nauki będą rozmawiać z publicznością o generacjach tworzących współczesne społeczeństwa w Polsce i Niemczech. Projekt jest częścią obchodów Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 w Polsce.
Projekt "SZUM - Spotkania z językiem i kultury" to cykliczne wydarzenie, które prezentuje literaturę niemieckojęzyczną na szerszym tle zjawisk kulturowych. Każdego roku tematem przewodnim spotkań są inne zagadnienia warte przybliżenia polskiej publiczności.

Tegorocznym tematem projektu SZUM jest: Generacja w literaturze i sztuce". Od 27 marca do 8 kwietnia zaproszeni goście będą przyglądać się pokoleniom, które tworzą dzisiejszy wizerunek współczesnej Polski i Niemiec. Wśród nich wymienia się generacje "'68", "Golf", "NIC" czy "@". Dyskusjom i wykładom z udziałem publiczności i towarzyszyć będą liczne projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych nagrodzonych na festiwalach w obu państwach.

Pierwszy dzień SZUMU, 27 marca, rozpocznie się od projekcji niemieckiego filmu dokumentalnego "Black Box BRD", ukazującego historię morderstwa prezesa Deutsche Banku w 1989 r. na tle gwałtownych zmian w społeczeństwie niemieckim. Następnie filmoznawczyni dr Małgorzata Radkiewicz wygłosi wykład wprowadzający do filmów prezentowanych w ramach projektu (27.03. godz. 18:30, Bunkier Sztuki).

Publiczność będzie miała również okazję zobaczyć filmy dokumentalne reżyserki Marii Zmarz-Koczanowicz. "Pokolenie '89" opowiada m.in. o ludziach znanych ze świata polityki, sztuki i mediów ludziach, którzy wraz z upadkiem komunizmu w Polsce, wchodzili w dorosłe życie. Portret młodych Polaków w dniu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej jest tematem drugiego dokumentu "Dziennik.pl". Po projekcji widzowie spotkają się z autorką filmów (29.03.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki).

Dziennikarka i pisarka Katja Kullman (ur. 1970) opowie m.in. o generacji kobiet urodzonych pomiędzy rokiem 1965 a 1975, których symbolicznie połączył znany na całym świecie serial "Ally McBeal". Kullman jest autorką książki nagrodzonej w 2003 r. pt. "Generation Ally" (1.04.06, godz. 18.30, Bunkier Sztuki).

Marcin Baran - współzałożyciel legendarnego kwartalnika literacko-kulturalnego "bruLion" wraz z Jarosławem Klejnockim dyskutować będą o pokoleniu bruLionu. Klejnocki jest doktorem nauk historycznych i współautorem m.in. książki pt. "Chwilowe zawieszenie broni" opowiadającej o poetach i pisarzach związanych z kwartalnikiem. Otwartej rozmowie będzie towarzyszyć prezentacja filmu dokumentalnego "Planeta Brulion" (31.03.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki).

Organizatorem projektu jest Dom Norymberski w Krakowie przy współpracy Instytutu Goethego i Bunkra Sztuki.

Program projektu "SZUM - Spotkania z językiem i kulturą"
27.03 - 8.04.2006


27.03.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
- projekcja filmu: "Black Box BRD", reż. Andres Veiel

28.03.2006, godz. 20.00, Klub Alchemia
- "Generacje w filmie - wprowadzenie do filmów prezentowanych w ramach projektu" -wykład Małgorzaty Radkiewicz
- projekcja filmu: "Marcowe migdały", reż. Radosław Piwowarski

29.03.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
- projekcja filmów: "Pokolenie '89" i "Dziennik.pl", reż. Maria Zmarz-Koczanowicz
- spotkanie z autorką filmów
prowadzenie: Piotr Marecki

30.03.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
- spotkanie z Tadeuszem Nyczkiem - krytykiem sztuki, autorem kilkunastu książek z dziedziny literatury, teatru i malarstwa oraz artykułów krytycznych, które ukazywały się na łamach dzienników oraz czasopism literackich i teatralnych.
prowadzenie: Igor Stokfiszewski

31.03.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
- projekcja filmu: Planeta Brulion, reż. Dariusz Gajewski
- spotkanie z Jarosławem Klejnockim i Marcinem Baranem - krytykami literackimi związanymi z "bruLionem"
prowadzenie: Piotr Marecki, Grzegorz Jankowicz

1.04.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
- spotkanie z Katją Kullmann - pisarką i dziennikarką niemiecką, autorką nagrodzonej książki "Generation Ally" poświęconej generacji kobiet urodzonych między 1965 a 1975 rokiem; tytuł książki pochodzi od znanego serialu "Ally McBeal"
prowadzenie: Aleksandra Markiewicz

2.04.2006, godz. 20.00, Klub Alchemia
- projekcja filmu: "Egoiści", reż. Mariusz Treliński

3.04.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
- spotkanie z Gerdem Koenenem - historykiem i prozaikiem, autorem licznych publikacji z dziedziny historii współczesnej
prowadzenie: Piotr Buras

4.04.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
- projekcja filmów: "Absolute Giganten" (Absolutni giganci), reż. Sebastian Schipper i "Generacja CKOD", reż. Piotra Szczepańskiego

5.04.2006, godz. 18.30, Klub Alchemia
- spotkanie z Janą Hensel - dziennikarką i pisarką niemiecką oraz z Michałem Olszewskim - prozaikiem, dziennikarzem i krytykiem literackim;
prowadzenie: Uliana Wolf, Igor Stokfiszewski

6.04.2006, godz. 18.30, Bunkier sztuki
- projekcja filmu: "Die innere Sicherheit" (Wewnętrzna pewność), reż. Christian Petzold

7.04.2006, godz.18.00, Klub Alchemia
- projekcja filmu: "Edukatorzy", reż. Hans Weingartner

8.04.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
- dyskusja z udziałem prof. Kurta Lüschera - socjologa zajmującego się badaniem rodziny i stosunków społecznych oraz z prof. Mirosławy Marody - kierownikiem Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Socjologii UW.
prowadzenie: Sławomir Sierakowski


Adresy:

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Pl. Szczepański 3a
Kraków

Klub Alchemia
Ul. Estery 5
Kraków

***

Idea Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006

Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006 to projekt polskiego i niemieckiego rządu, który objęty został honorowym patronatem Prezydenta Polski - Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Niemiec - Horsta Köhlera. Celem programu jest podkreślenie, jak wiele łączy współczesną Polskę i Niemcy oraz ożywienie stosunków dwustronnych. Atrakcyjna i zróżnicowana formuła przedsięwzięcia, liczne imprezy kulturalne, naukowe, sportowe oraz rozrywkowe mają skłonić polską i niemiecką młodzież do aktywnego i świadomego współuczestnictwa w obchodach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006. Szczególna rola w tym projekcie przypadnie młodym ludziom, gdyż to właśnie oni odpowiedzialni będą za jakość stosunków polsko-niemieckich w przyszłości.
W obchody Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 zaangażowane są instytucje państwowe i samorządowe, fundacje, uniwersytety, szkoły, stowarzyszenia, media i przedstawiciele biznesu z obu krajów.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.de-pl.info

Dodatkowych informacji udzielają:

Ambasada Niemiec w Warszawie
Dział Prasowy - Kontakt z mediami

dr Gregor Forschbach

tel.: 22 58 41 730
fax: 22 58 41 729

Dział Kultury

Waldemar Czachur

tel.: 22 58 41 766
fax: 22 58 41 769

Biuro Prasowe Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 w Polsce

Hubert Archiciński

tel.: 22 858 74 58
fax: 22 648 42 42