BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 21.09.2004

UniStoProcent Plus FIO - zysk plus bezpieczeństwo!


Union Investment TFI SA. poszerza swoją ofertę produktową skierowaną zarówno do inwestorów indywidualnych jak i instytucji. 10 września br. Towarzystwo otrzymało zgodę KPWiG na uruchomienie oryginalnego funduszu stabilnego wzrostu - UniStoProcent Plus FIO. Dynamiczna alokacja portfela UniStoProcent Plus FIO pozwala na maksymalizacje zysku przy jednoczesnym ograniczeniu strat w okresie rozliczeniowym.
W pierwszym półroczu br. największy przyrost aktywów zanotowały fundusze akcyjne dzięki długo oczekiwanej przez inwestorów koniunkturze na rynkach giełdowych. Ich aktywa zwiększyły się przez 6 miesięcy o 65,63 %. Dużą popularnością z tego samego względu cieszyły się także fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze zrównoważone. Jednocześnie w dalszym ciągu znaczna część inwestorów jest zainteresowana instrumentami chroniącymi wartość zgromadzonych środków i pozwalającymi na ich stabilny wzrost. W sierpniu br. na pierwszym miejscu pod względem przyrostu aktywów wśród produktów Union Investment TFI SA. znalazł się specjalistyczny fundusz rynku pieniężnego - UniWIBID SFIO.

- Na rynku funduszy inwestycyjnych można zaobserwować specyficzny dualizm zachowań klientów. Z jednej strony poszukują oni rozwiązań oferujących maksymalne zyski a jednocześnie niechętnie podchodzą do ewentualnego ryzyka inwestycyjnego, z jakim muszą się liczyć sięgając po potencjalnie bardziej zyskowne rozwiązania - potwierdza Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI SA. Z tego względu zdecydowaliśmy się na zaoferowanie naszym klientom nowego produktu, spełniającego ich specyficzne oczekiwania - funduszu UniStoProcent Plus FIO.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,