BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 03.09.2004

Indywidualne Konta Emerytalne - nadzieja na lepszą emeryturę


Indywidualne Konta Emerytalne 1 września br. roku wypełniły lukę w polskim systemie emerytalnym. Szacunkowo od 1,5 do 4,5 mln. Polaków zdecyduje się na uzupełnienie swojego portfela emerytalnego o IKE. Systematyczne oszczędzanie na lepszą przyszłość należy rozpocząć od wyboru najbardziej dopasowanej do naszych możliwości finansowych i wiedzy z zakresu rynków kapitałowych oferty.
Indywidualne Konta Emerytalne - nadzieja na lepszą emeryturę


Indywidualne Konta Emerytalne 1 września br. roku wypełniły lukę w polskim systemie emerytalnym. Szacunkowo od 1,5 do 4,5 mln. Polaków zdecyduje się na uzupełnienie swojego portfela emerytalnego o IKE. Systematyczne oszczędzanie na lepszą przyszłość należy rozpocząć od wyboru najbardziej dopasowanej do naszych możliwości finansowych i wiedzy z zakresu rynków kapitałowych oferty.
Union Investment TFI SA. przygotowało swoim klientom trzy warianty oparte o cztery otwarte fundusze inwestycyjne, które w trakcie długoterminowych inwestycji charakteryzują się największymi stopami zwrotu.


III dobrowolny filar ma być skutecznym uzupełnieniem I i II obowiązkowego filara emerytalnego, które gwarantowały emerytury w wysokości 40 - 60 proc. średniego wynagrodzenia. Rewolucyjnych zmian nie wprowadziły Pracownicze Programy Emerytalne - oparte na założeniu stałego wzrostu gospodarczego przy niewielkim bezrobociu nie zyskały społecznej akceptacji. Zdaniem analityków rynku, starzejące się polskie społeczeństwo potrzebuje systemu emerytalnego, w którym każdy sam decyduje o wysokości swoich świadczeń po zakończeniu aktywności zawodowej. Taki przywilej daje IKE. Każdy, kto spełnia kryteria prawne przystąpienia do programu, ma możliwość wybrania instytucji, która zarządzała będzie systematycznie deponowanymi składkami. Indywidualne Konta Emerytalne prowadzone będą w czterech instytucjach: bankach, domach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz funduszach inwestycyjnych.

- O wyborze odpowiedniej instytucji decydować powinny indywidualne możliwości i predyspozycje inwestycyjne przyszłego emeryta. Nie bez znaczenia jest w tym wypadku poziom akceptowanego ryzyka, doświadczenie w inwestowaniu czy oczekiwania wysokości zysku z inwestycji - mówi Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI SA.

Cztery twarze IKE
Tylko cztery z szesnastu banków detalicznych zdecydowały się na wprowadzenie IKE opartych na lokatach bankowych. Ta oferta skierowana jest do tych, którzy ponad atrakcyjne zyski stawiają bezpieczeństwo i z góry określony zysk. W większości będą to osoby, którym pozostało jedynie kilka lat do emerytury. Ci, którzy zdecydują się na przystąpienie do IKE oferowanego przez bank mogą zazwyczaj liczyć na 5 proc. zysk w skali roku.
Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych przewiduje prowadzenie rachunków także przez domy maklerskie. Zarządzający nimi nadal kalkulują potencjalne zyski i straty wynikające z wprowadzenia IKE do swojej oferty. Giełdowi pośrednicy nie są pewni, czy przy stosunkowo niewielkim limicie wpłat na konta emerytalne opłaca im się utworzyć nowy produkt. Część brokerów prawdopodobnie zdecyduje się na dystrybucję funduszy inwestycyjnych.

- IKE oferowane przez domy maklerskie skierowane będzie przede wszystkim do doświadczonych inwestorów, gdyż indywidualne zarządzanie oszczędnościami wymaga dużej wiedzy z zakresu rynków kapitałowych oraz ciągłego śledzenia zmian na nich zachodzących. W Polsce dopiero powstaje nawyk oszczędzania i wynikające z tego większe zainteresowanie przeciętnego Polaka procesami inwestycyjnymi. Oferta domów maklerskich jest z założenia skierowana do niewielkiej grup odbiorców - mówi Małgorzata Góra.

Konta emerytalne zamierza również oferować kilkanaście zakładów ubezpieczeń na życie. W tym przypadku środki przyszłego emeryta lokowane są w fundusze kapitałowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe poza podstawową usługą - pomnażania środków uczestnika funduszu, gwarantują klientom wypłatę odszkodowania w sytuacji nieszczęśliwych wypadków. Taki pakiet generuje jednak dodatkowe koszty, które muszą być pokryte z innych środków niż wpłaty na IKE. Każdy dodatkowy koszt prowadzenia rachunku IKE bezpośrednio wpływa na niższy zysk wygenerowany przez inwestycje.

Do 1 września zdecydowana większość Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych dopełniła formalności niezbędnych do uruchomienia IKE i złożyła wnioski do KPWiG o zmiany w statutach funduszy. Towarzystwa nie planują wprowadzenia nowych funduszy, które zaadoptowane zostałyby wyłącznie na potrzeby kont emerytalnych. Większość TFI wyselekcjonowała kilka swoich funduszy, które najlepiej spełniają kryteria oszczędzania na emeryturę i w historycznym rozrachunku przynosiły najwyższe zyski.

- Oferujemy naszym klientom 3 warianty nowego produktu: od umiarkowanego, przez dynamiczny, po indywidualny. Zróżnicowaliśmy je, biorąc pod uwagę oczekiwania inwestorów, ich doświadczenie oraz poziom akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. IKE Union Investment zbudowane jest na bazie czterech otwartych funduszy, które najlepiej spełniają warunek długoterminowego oszczędzania. Większość z nich od długiego czasu zajmuje czołowe miejsca w zestawieniach funduszy pod względem długoterminowych wyników. W ramach IKE oferujemy fundusze UniKorona Obligacje FIO, UniKorona Zrównoważony FIO, UniKorona Akcje FIO oraz UniGlobal FIO - dodaje Małgorzata Góra.

Korzystając z IKE Union Investment klienci ponoszą tylko jedną opłatę - za otwarcie rejestru. Wszelkie późniejsze operację są zwolnione z opłat manipulacyjnych a uczestnik nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów za wycofanie środków przed upływem roku.

- Indywidualne Konta Emerytalne prowadzone w ramach funduszy inwestycyjnych są optymalnym rozwiązaniem dla tych, którym nie odpowiada niskie oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych i nie czują się zarazem na siłach inwestować indywidualnie na giełdzie. TFI dają uczestnikom funduszy pewność, że ich środki zarządzane są przez najlepszych fachowców i co roku generują swoim właścicielom nawet kilkunastoprocentowe zyski przy stosunkowo niskich opłatach za zarządzanie - ocenia prezes Góra.

STOPA ZWROTUSALDO IKEZYSKULGA PODATKOWA (19% ZYSKU)
4%91 300 zł31 300 zł5 900 zł
6%114 000 zł54 000 zł10 200 zł
8%143 000 zł83 000 zł15 800 zł
10%181 000 zł121 000 zł23 000 zł


Jeśli masz przed sobą 20 lat do emerytury i w każdym roku wpłacisz 3000 zł (250 zł miesięcznie).


STOPA ZWROTUSALDO IKEZYSKULGA PODATKOWA (19% ZYSKU)
4%127 600 zł52 600 zł10 000 zł
6%170 000 zł95 000 zł18 000 zł
8%228 700 zł153 700 zł29 200 zł
10%310 800 zł235 800 zł44 800 zł


Jeśli masz przed sobą 25 lat do emerytury i w każdym roku wpłacisz 3000 zł (250 zł miesięcznie).STOPA ZWROTUSALDO IKEZYSKULGA PODATKOWA (19% ZYSKU)
4%171 900 zł81 900 zł15 600 zł
6%244 800 zł154 800 zł29 400 zł
8%354 400 zł264 400 zł50 200 zł
10%520 000 zł430 000 zł81 700 zł


Jeśli masz przed sobą 30 lat do emerytury i w każdym roku wpłacisz 3000 zł (250 zł miesięcznie).
Osoby zainteresowane ponadlimitowymi wpłatami do IKE, mogą dokonywać ich w Union Investment na ten sam rachunek - dodatkowe wpłaty są automatycznie inwestowane w ramach powiązanego z IKE planem oszczędzania, odwzorowującego strukturę IKE . Uczestnictwo w planie zwolnione jest również z ponoszenia opłat manipulacyjnych a raz do roku możliwe jest dokonanie zmiany alokacji środków w poszczególnych funduszach.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,