BIURO PRASOWE

Obligacje Skarbowe, 09.07.2004

Rośnie sprzedaż obligacji


W czerwcu indywidualni inwestorzy przeznaczyli na zakup obligacji skarbowych o blisko 200 mln zł więcej niż w maju. Swoich nabywców znalazły obligacje detaliczne o łącznej wartości nominalnej 568,5 mln zł. Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się obligacje dwuletnie; w czerwcu wzrosła natomiast w porównaniu do poprzednich miesięcy sprzedaż papierów cztero- i pięcioletnich (sprzedaż: COI0608 o wartości nominalnej 20,1 mln zł, SP0609 o wartości nominalnej 22,2 mln zł).
[html][/html]W czerwcu indywidualni inwestorzy przeznaczyli na zakup obligacji skarbowych o blisko 200 mln zł więcej niż w maju. Swoich nabywców znalazły obligacje detaliczne o łącznej wartości nominalnej 568,5 mln zł. Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się obligacje dwuletnie; w czerwcu wzrosła natomiast w porównaniu do poprzednich miesięcy sprzedaż papierów cztero- i pięcioletnich (sprzedaż: COI0608 o wartości nominalnej 20,1 mln zł, SP0609 o wa[html][/html]rtości nominalnej 22,2 mln zł).

W czerwcu inwestorzy zakupili obligacje dwuletnie DOS o łącznej wartości nominalnej 506,4 mln zł, co daje porównywalny wynik z łączną sprzedażą DOS-ów w kwietniu i maju tego roku.Wyraźnie zwiększyła się natomiast sprzedaż obligacji cztero- i pięcioletnich (COI i SP). Klienci nabyli obligacje COI0608 o łącznej wartości nominalnej 20,1 mln zł, czyli ok. 5 mln zł więcej w porównaniu z wynikami sprzedaży za maj i ponad 10 mln zł więcej niż w kwietniu. W czerwcu wyraźnie wzrosła także sprzedaż obligacji pięcioletnich - klienci zdecydowali się na zakup ponad dwukrotnie większej liczby pięciolatek niż w maju.

- Sprzedaż obligacji w czerwcu zbliżyła się do poziomu, który obserwowaliśmy w początkowych miesiącach bieżącego roku, kiedy to inwestorzy określali swoje plany, w tym również inwestycyjnei przeznaczali na zakup obligacji skarbowych ponad 500 mln zł miesięcznie. W czerwcu z największym zainteresowaniem tradycyjnie już spotkały się obligacje dwuletnie. Wyraźnie wzrosła również popularność obligacji cztero- i pięcioletnich. Rosnącą sprzedaż obligacji czteroletnich zawdzięczamy ich konstrukcji i oparciu oprocentowania na stopie inflacji, która wyraźnie wzrosła w ostatnich miesiącach i wpłynęła na wzrost zyskowności tego instrumentu. Natomiast obligacje 5-letnie charakteryzuje bardzo atrakcyjna stopa zwrotu - 7,27% w skali roku, uwzględniając płatności odsetkowe i dyskonto - mówi Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.W czerwcu najmniej nabywców znalazły obligacje trzyletnie. Analiza wyników sprzedaży obligacji TZ potwierdza tezę, że największe zainteresowanie tymi papierami można zaobserwować w miesiącach, w których pojawiają się ich nowe emisje. Przykładowo, w maju klienci zakupili TZ0507 o łącznej wartości nominalnej 75,8 mln zł, a w lutym TZ0207 o wartości 50,2 mln zł. Chociaż zyskowność obligacji rynkowych (TZ i SP) przy danej cenie emisyjnej jest jednakowa przez cały okres sprzedaży danej serii obligacji, to inwestorzy cenią efekt nowości i decydują się na ich zakup głównie w pierwszych tygodniach sprzedaży.

Liczba obligacji sprzedanych w okresie styczeń 2004 r. - czerwiec 2004 r. z podziałem na poszczególne typy papierów (wartość nominalna obligacji w mln zł)W rankingu popularności detalicznych obligacji skarbowych obligacje trzyletnie zajmują czołowe miejsce plasując się zaraz po stałoprocentowych dwulatkach. Klienci doceniają możliwość regularnego dopływu gotówki - odsetki od trzylatek wypłacane są co pół roku. Inwestorzy zwracają uwagę na płynność i zyskowność TZ-ek, których parametry szybko dostosowują się do zmieniających się trendów na rynku finansowym - mówi Arkadiusz Kamiński.

Największym zainteresowaniem detaliczne longines replica watches obligacje skarbowe cieszyły się w czerwcu w województwie mazowieckim, gdzie swoich nabywców znalazły obligacje o łącznej wartości nominalnej 156,7 mln zł. Na kolejnych miejscach w rankingu sprzedaży detalicznych obligacji skarbowych plasują się województwa: śląskie (72,2 mln zł), łódzkie (45,4 mln zł), małopolskie (39,9 mln zł) i dolnośląskie (37,6 mln zł).

***

Sprzedaż i obsługę detalicznych obligacji skarbowych prowadzi PKO Bank Polski w 922 Punktach Sprzedaży Obligacji - w 887 placówkach PKO BP i 35 Punktach Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP. Klienci mogą kupować obligacje także przez Internet: (adres www.zakup.obligacjeskarbowe.pl) oraz telefon - pod numerem 0-801-310-210 (opłata jak za połączenie lokalne) lub 0-prefiks-81-535-66-55 (dla telefonów komórkowych).

Szczegółowe informacje o obligacjach klienci mogą uzyskać pod numerem infolinii 0-801-310-210 (opłata jak za połączenie lokalne), a także na stronach internetowych Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl oraz www.obligacjeskarbowe.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Ministerstwo Finansów
Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Należności i Zobowiazań Finansowych Państwa
tel. (22) 694 5025,

PKO Bank Polski
Małgorzata Jabłońska, Zastępca Naczelnika Wydziału Sprzedaży Rynku Pierwotnego
tel. (22) 521 79 11,

Partner of Promotion
Marek Gnap, Senior Account Executive
tel. (22) 858 74 58,