BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 26.07.2004

Nawiązanie współpracy UI-BPS


12 lipca 2004 r. liderzy rynku spółdzielczego: Bank Polskiej Spółdzielczości - reprezentujący 2/3 polskich banków spółdzielczych - oraz Union Asset Management Holding - europejski lider spółdzielczych funduszy inwestycyjnych reprezentowany w Polsce przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, podpisali list intencyjny o zacieśnieniu współpracy na polu tworzenia i dystrybucji funduszy inwestycyjnych.
Paweł Siano, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. poinformował, że współpraca obu instytucji będzie miała istotny wpływ na rozszerzenie oferty Banku BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych o produkty inwestycyjne. Hans Joachim Reinke, Członek Zarządu Union Asset Management Holding AG optymistycznie ocenił perspektywy współdziałania obu podmiotów i zaznaczył, że 50-letnie doświadczenia UI na rynku niemieckim będą korzystnie wpływały na konkurencyjność oferty Banku BPS i pozycję rynkową UI w Polsce.
Dzięki spółdzielczym korzeniom obu instytucji, adaptacja i wdrożenie przyjętych planów daje nadzieje na sukces. Union Investment dostarcza swoje produkty ponad 1.300 niemieckim bankom spółdzielczym, które oferują je w blisko 16.000 oddziałów i filii. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zrzesza 359 banków spółdzielczych, obsługujących klientów poprzez sieć około 1700 placówek.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA powstał przez połączenie siedmiu banków, zrzeszających banki spółdzielcze. Jest bankiem, w którym niemal 100 proc. kapitału zakładowego posiadają banki spółdzielcze. Wraz z 359 bankami spółdzielczymi tworzy największe Zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Równolegle obok funkcji zrzeszeniowej Bank prowadzi uzupełniająca w stosunku do BS działalność komercyjną. Zrzeszenie BPS specjalizuje się w kompleksowej obsłudze samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, rzemiosła, handlu i turystyki.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA istnieje od 1995 roku (początkowo jako Korona TFI SA). Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi w Polsce. W ofercie towarzystwa znajdują się otwarte fundusze inwestycyjne, plany oszczędzania, plany rentierskie skierowane głównie do klientów detalicznych oraz produkty dedykowane wyłącznie dla klientów instytucjonalnych (zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne, programy motywacyjne). Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment. Właścicielem 70% firmy jest Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, a 30% - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,