BIURO PRASOWE

Obligacje Skarbowe, 30.07.2004

Rośnie wartość Twojego portfela obligacji


Już wkrótce przed indywidualnymi inwestorami pojawią się nowe możliwości inwestowania swoich oszczędności. W sierpniu br. do sprzedaży trafią nowe obligacje trzyletnie. W nowej ofercie Ministerstwa Finansów znajdą się również dwu- i czterolatki. Skarbowe papiery wartościowe stają się coraz bardziej zyskowne.
- W sierpniu br. będzie miał miejsce rekordowy wykup trzyletnich obligacji TZ0804. W związku z tym, że od dawna istnieje grupa klientów, którzy inwestują właśnie w obligacje trzyletnie, można się spodziewać, że część z nich zdecyduje się na reinwestycje w te papiery. Ministerstwo Finansów zachęca inwestorów do zakupu lub ponownego nabycia trzylatek atrakcyjną ceną emisyjną tych papierów w wysokości 99,90 zł , czyli z dyskontem 0,10 zł. Oznacza to, że nabywcy TZ-tek zyskują już w dniu ich zakupu. Na atrakcyjność tych papierów wpływa również sama konstrukcja obligacji trzyletnich gwarantująca nabywcom regularny zastrzyk gotówki co pół roku. W rankingu popularności detalicznych obligacji skarbowych trzylatki zajmują drugie miejsce plasując się zaraz po dwulatkach - mówi Arkadiusz Kamiński.

Obligacje trzyletnie emitowane są co trzy miesiące. Skierowane są m.in. do nabywców zainteresowanych inwestycjami giełdowymi i trendami na rynku finansowym. Wynika to z faktu, iż papiery te notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych i za pośrednictwem giełdy możliwa jest sprzedaż tych papierów przed okresem zapadalności. Trzylatki charakteryzuje zmienne oprocentowanie aktualizowane co sześć miesięcy. Odsetki od zainwestowanych środków wypłacane są co pół roku, dzięki czemu inwestor może liczyć na regularny dopływ gotówki. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. W pierwszym dniu sprzedaży obligacje sprzedawane są po cenie emisyjnej. W kolejnych dniach cena emisyjna obligacji jest powiększana o wartość naliczonych odsetek.

W sierpniu br. na rynek trafi nowa emisji obligacji trzyletnich TZ0807. Sierpniowe oprocentowanie TZ-tek wynosi 6,83% w pierwszym okresie odsetkowym i jest znacznie wyższe w porównaniu do emisji majowej (5,92%). Nowe obligacje trzyletnie będą sprzedawane od 2 sierpnia do 29 października b.r.źródło: Ministerstwo Finansów, "Rzeczpospolita", oprocentowanie lokat terminowych średnio w 20 największych bankach - 28 lipca 2004 r.
* rentowność obligacji w skali roku przy uwzględnieniu oprocentowania 7% i dyskonta równego 1,10 zł.Oprocentowanie dwuletnich obligacji skarbowych DOS0806 dostępnych w sprzedaży od 2 do 31 sierpnia br. wynosi 7% w skali roku. Oznacza to, że w porównaniu do emisji lipcowej nastąpił wzrost rentowności dwulatek o 0,3 punktu procentowego. Dzięki kapitalizacji odsetek po dwóch latach wartość skumulowanych odsetek wyniesie 14 zł 49 gr (przed opodatkowaniem) od jednej obligacji o wartości nominalnej równej 100 zł. Ze względu na krótki okres zamrożenia gotówki i stałe oprocentowanie ten typ obligacji cieszy się stale dużą popularnością.

Klientom decydującym się na inwestycje długoterminowe Ministerstwo Finansów proponuje obligacje czteroletnie COI0808. Ich oprocentowanie wzrosło do 7% w skali roku (w lipcowej emisji w pierwszym roku wynosiło 6,9%) w pierwszym okresie odsetkowym i stanowi sumę marży 2,6% oraz inflacji w wysokości 4,4%. W następnych okresach odsetkowych oprocentowanie tych papierów ustalane będzie na podstawie wysokości przyszłej inflacji oraz stałej 3,5% marży.

W sprzedaży dostępne są jeszcze obligacje pięcioletnie SP0609 z czerwcowej emisji. Ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 7% w skali roku. Oferowane są za cenę emisyjną równą 98,90 zł, co oznacza, że ich rentowność wynosi 7,27% w skali roku. Pięciolatki, podobnie jak trzylatki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

***

Od sierpnia br. sieć sprzedaży detalicznych obligacji skarbowych powiększy się o 93 nowe placówki.

***

Sprzedaż i obsługę detalicznych obligacji skarbowych prowadzi PKO Bank Polski w 922 Punktach Sprzedaży Obligacji - w 887 placówkach PKO BP i 35 Punktach Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP. Klienci mogą kupować obligacje także przez Internet: (adres www.zakup.obligacjeskarbowe.pl) oraz telefon - pod numerem 0-801-310-210 (opłata jak za połączenie lokalne) lub 0-prefiks-81-535-66-55 (dla telefonów komórkowych).

Szczegółowe informacje o obligacjach klienci mogą uzyskać pod numerem infolinii 0-801-310-210 (opłata jak za połączenie lokalne), a także na stronach internetowych Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl oraz www.obligacjeskarbowe.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Ministerstwo Finansów
Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Należności i Zobowiazań Finansowych Państwa
tel. (22) 694 5025,

PKO Bank Polski
Małgorzata Jabłońska, Zastępca Naczelnika Wydziału Sprzedaży Rynku Pierwotnego
tel. (22) 521 79 11,

Partner of Promotion
Marek Gnap, Senior Account Executive
tel. (22) 858 74 58,