BIURO PRASOWE

Obligacje Skarbowe, 01.09.2004

Emisja wrześniowych obligacji


Od początku września dostępna jest w sprzedaży wyemitowana przez Ministerstwo Finansów nowa seria detalicznych obligacji skarbowych. We wrześniowej ofercie papierów dłużnych znalazły się obligacje: dwuletnie DOS0906, czteroletnie COI0908 oraz pięcioletnie SP0909. Oprocentowanie papierów skarbowych uległo zmianie jedynie w przypadku obligacji pięcioletnich. Klienci indywidualni mają jeszcze szansę nabyć obligacje trzyletnie TZ0807.
Emisja wrześniowych obligacji
Sytuacja w sektorze transportowym w drugim kwartale 2004 roku

Od początku września dostępna jest w sprzedaży wyemitowana przez Ministerstwo Finansów nowa seria detalicznych obligacji skarbowych. We wrześniowej ofercie papierów dłużnych znalazły się obligacje: dwuletnie DOS0906, czteroletnie COI0908 oraz pięcioletnie SP0909. Oprocentowanie papierów skarbowych uległo zmianie jedynie w przypadku obligacji pięcioletnich. Klienci indywidualni mają jeszcze szansę nabyć obligacje trzyletnie TZ0807.

Ministerstwo Finansów wyemitowało we wrześniu nowe dwuletnie obligacje skarbowe (DOS0906) o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł. Klienci indywidualni mogą je nabywać w dniach od 1 do 30 września 2004r. Oprocentowanie dwulatek utrzymało się na poziomie z sierpnia i wynosi 7% w stosunku rocznym. Kupując wrześniowe dwulatki, w dniu wykupu inwestor otrzyma 114,49 zł od jednej obligacji.

- Obligacje dwuletnie, dzięki takim atrybutom jak: krótki okres inwestycji oraz kapitalizacja odsetek, zajmują pierwsze miejsce w sprzedaży papierów dłużnych. Zaraz po nich plasują się obligacje trzyletnie, których szczególnie dużą sprzedaż odnotowano w sierpniu 2004 r. Obligacje trzyletnie to papiery o zmiennej stopie procentowej. Cena emisyjna obligacji trzyletnich wynosi 99,90 zł, tak więc dyskonto w wysokości 0,10 zł powoduje, że klienci zyskują już w dniu zakupu tych papierów." - mówi Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów.

Indywidualni inwestorzy mogą nadal nabywać obligacje trzyletnie TZ0804, które są dostępne w sprzedaży do 29 października 2004 r. Ich oprocentowanie wynosi 6,83%, a odsetki z zainwestowanych środków wypłacane są co pół roku, dzięki czemu klient ma zapewniony regularny dopływ gotówki.źródło: Ministerstwo Finansów, "Rzeczpospolita", oprocentowanie lokat terminowych średnio w 20 największych bankach - 28 sierpnia 2004 r.
* rentowność obligacji w skali roku przy uwzględnieniu oprocentowania 7,3% i dyskonta równego 0,10 zł.

Nowa emisja objęła również oszczędnościowe obligacje czteroletnie indeksowane inflacją COI0908. Do sprzedaży trafiły papiery o łącznej wartości 1,5 mln zł, które dostępne będą dla klientów indywidualnych od 1 do 30 września 2004 r. Oprocentowanie czterolatek podobnie jak w poprzednim miesiącu wynosi 7% (suma 4,6% inflacji i 2,4% marży) w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie w kolejnych trzech okresach odsetkowych obliczone zostanie na podstawie wskaźnika inflacji i stałej marży w wysokości 3,5%.

Od 1 września do 30 listopada w sprzedaży znajdą się obligacje pięcioletnie SP0909 o wartości nominalnej 500 mln zł. Oprocentowanie pięciolatek we wrześniu wzrosło do poziomu 7,3% (w sierpniu oprocentowanie pięciolatek SP0609 wynosiło 7%).

***

Sprzedaż i obsługę detalicznych obligacji skarbowych prowadzi PKO Bank Polski w 922 Punktach Sprzedaży Obligacji - w 887 placówkach PKO BP i 35 Punktach Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP. Klienci mogą kupować obligacje także przez Internet: (adres www.zakup.obligacjeskarbowe.pl) oraz telefon - pod numerem 0-801-310-210 (opłata jak za połączenie lokalne) lub 0-prefiks-81-535-66-55 (dla telefonów komórkowych).

Szczegółowe informacje o obligacjach klienci mogą uzyskać pod numerem infolinii 0-801-310-210 (opłata jak za połączenie lokalne), a także na stronach internetowych Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl oraz www.obligacjeskarbowe.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Ministerstwo Finansów
Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Należności i Zobowiazań Finansowych Państwa
tel. (22) 694 5025,

PKO Bank Polski
Małgorzata Jabłońska, Zastępca Naczelnika Wydziału Sprzedaży Rynku Pierwotnego
tel. (22) 521 79 11,

Partner of Promotion
Marek Gnap, Senior Account Executive
tel. (22) 858 74 58,