BIURO PRASOWE

Rockwool, 08.09.2004

Bezpieczniej z FirePRO.


Nowe systemy zabezpieczeń ognioochronnych Rockwool. Każdy Pożar pociąga za sobą olbrzymie straty materialne i wiele ludzkich cierpień. Rockwool Polska, jako jedyna firma z branży materiałów izolacyjnych, producent niepalnej wełny mineralnej, stworzył system FirePRO - kompleksowe rozwiązanie zapewniające ochronę przeciwogniową.
FirePRO jest kompleksowym systemem rozwiązań przeznaczonych do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. Punktem wyjścia dla stworzenia tego rozwiązania stał się system CONLIT, który zapoczątkował powstawanie szerokiej gamy specjalistycznych produktów do zabezpieczeń ogniowych. Idea nowego systemu FirePRO zakłada systematyczne poszerzanie dostępnej oferty poprzez wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań przeciwogniowych.

Rockwool jest wiodącym dostawcą zabezpieczeń ogniochronnych na bazie izolacji z wełny mineralnej dla instalacji wentylacyjnych i oddymiających oraz konstrukcji stalowych. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom swoich klientów, firma Rockwool zdecydowała się na poszerzenie swojej oferty o zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych.

ELEMENTY FirePRO

Każdy wykonawca realizujący zabezpieczenia przeciwpożarowe zdaje sobie sprawę z tego, że aby zabezpieczenie było skuteczne, musi posiadać kompleksowy charakter. Z tej też przyczyny najlepiej, by dostarczone rozwiązania pochodziły od jednego dostawcy i były w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie na każdy rodzaj zabezpieczeń. Dlatego Rockwool zdecydował się na jednoczesne wprowadzenie kilku produktów z systemu FirePRO.

 • 1. FirePRO do zabezpieczenia przejść instalacyjnych kołnierzami ogniochronnymi obejmuje:

   - Kołnierz ogniochronny FIRELIT UNIFOX
   - Kołnierz ogniochronny z wkładką akustyczną FIRELIT UNIFOX PLUS


   Kołnierze ogniochronne służą do wykonywania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach o grubości nie mniejszej niż 10cm, wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu, z gazobetonu lub w lekkich ścianach gipsowo-kartonowych oraz w stropach o grubości nie mniejszej niż 15cm, wykonanych z betonu, żelbetu lub
   gazobetonu.

   Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych przez ściany i stropy z kołnierzami obronnymi FIRELIT UNIFOX i FIRELIT UNIFOX PLUS sklasyfikowane są w klasie odporności ogniowej EI 120 (symbol wyraża konwencjonalny przedział czasu, w jakim dotrzymywane są kryteria szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej).


 • 2. FirePRO do zabezpieczenia przejść instalacyjnych obejmuje:

   - Farbę ogniochronną do zabezpieczeń powierzchni przejść instalacyjnych, kabli i rur - FIRELIT BMA,
   - Szpachlę ogniochronną do uszczelnień przejść instalacyjnych, FIRELIT BMS/BMK,
   - Płytę ogniochronną do uszczelnień przejść instalacyjnych ROCKLIT 150 BMA,
   - Płytę z wełny mineralnej bez powłoki ogniochronnej ROCKLIT 150.

   Przejścia instalacyjne zabezpieczone farbą ogniochronną Firelit BMA oraz uszczelnione szpachlą ogniochronną Firelit BMS/BMK spełniają wymagania klasy odporności ogniowej F2 zgodnie z normą PN-90/B-02851 i EI 120 zgodnie z normą PN-B-02876:1998.


 • 3. FirePRO do zabezpieczeń konstrukcji stalowych składa się z:

   - Płyt z wełny mineralnej CONLIT 150 P bez okładziny, CONLIT 150 A/F z folią aluminiową, CONLIT 150 w/scrim z siatką z włókna szklanego,
   - Kształtek CONLIT PIPE SECTION z folią aluminiową lub bez do zabezpieczeń słupów okrągłych,
   - Kleju CONLIT GLUE do wykonywania połączeń miedzy płytami lub kształtkami.

   Zabezpieczenie konstrukcji stalowych w systemie CONLIT 150 zapobiega w czasie pożaru utracie cech wytrzymałościowych stali oraz utracie nośności i stateczności elementów konstrukcyjnych.

   Konstrukcje stalowe zabezpieczone systemem CONLIT 150 sklasyfikowane są w klasie odporności ogniowej F0,5 - F3 (nośność ogniowa R30-R180) zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-3339/98 ITB + Aneks nr 1 z 2003r.


 • 4. FirePRO do zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych składa się z:


   - Płyt z wełny mineralnej CONLIT 150 P bez okładziny, CONLIT 150 A/F z folią aluminiową,
   - Kształtek CONLIT PIPE SECTION z folią aluminiową lub bez do zabezpieczeń kanałów typu spiro,
   - Kleju CONLIT GLUE do wykonywania połączeń miedzy płytami lub kształtkami.

   System CONLIT 150 przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych kanałów wentylacyjnych i oddymiających. Zabezpieczenie obejmuje zarówno kanał jak i jego zawiesie.

   Kanały wentylacyjne i oddymiające z blachy stalowej zabezpieczone systemem CONLIT 150 sklasyfikowane są w klasie odporności ogniowej EI30 - EI120 zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-3262/98 ITB + Aneks nr 1 z 2003r.


  DLACZEGO WEŁNA MINERALNA?


  System FIREPRO w odróżnieniu od większości zabezpieczeń przeciwogniowych dostępnych na rynku został stworzony w oparciu o wyjątkowe właściwości wełny mineralnej, gwarantujące najwyższą klasę odporności ogniowej. Wełna mineralna Rockwool:
  - nie pali się (kamienne włókna topią się dopiero w temp. ponad 1000 stopni Celsjusza);
  - nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia, stanowiąc dla niego trudną do pokonania zaporę,
  - podczas pożaru nie wydziela dymu,
  - nie powoduje powstawania płonących kropel ani odpadów.

  FIREPRO to nie tylko niezawodny produkt. Wszyscy użytkownicy tych rozwiązań mają zapewnioną fachową pomoc pracowników Działu Doradztwa Technicznego Rockwool oraz możliwość dodatkowych szkoleń.


***

Informacje dodatkowe:
Grupa Rockwool Polska rozpoczęła działalność produkcyjną w Polsce wraz ze sprywatyzowaniem fabryki w Cigacicach - w czerwcu 1993 roku. W roku 1996 Rockwool uruchomił produkcję w drugim zakładzie w Małkini. Obie fabryki, z 6 liniami produkcyjnymi, zostały gruntownie zmodernizowane i produkują wełnę mineralną służącą jako izolacje termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa w budowinictwie ogólnym oraz instalacjach technicznych.

W ciągu 11 lat działalności w Polsce firma Rockwool Polska zainwestowała ponad 400 mln złotych w obie polskie fabryki. Zarówno fabryki w Cigacicach jak i w Małkini zostały uznane za najbardziej wydajne zakłady Grupy Rockwool, a strategia marketingowa polskiego oddziału za najbardziej skuteczny plan strategiczny roku 2001.

W październiku 2001 roku British Standards Institution przyznała Rockwool Polska certyfikat ISO 9001. Stanowi on dowód, że System Zarządzania Jakością stosowany w firmie spełnia wymagania międzynarodowej normy BSI ISO 9001:1994. System obejmuje wszystkie ważniejsze obszary działalności firmy. W roku 2003 firma uzyskała także certyfikat zarządzania jakością 9001:2000.

Za osiągnięcia w zakresie wprowadzenia bezodpadowej produkcji oraz podnoszenia standardów ekologicznych samych produktów izolacyjnych Rockwool Polska został dwukrotnie uhonorowany przez Ministra Środowiska tytułem "Lidera Polskiej Ekologii" - w roku 2001 w kategorii "przedsiębiorstwo" i w roku 2003 w kategorii "wyrób".

Rockwool Polska osiągnął pozycję krajowego lidera materiałów izolacyjnych. Stało się to możliwe dzięki dokonanym przez firmę inwestycjom - technologicznym i badawczym oraz - przede wszystkim - dzięki dostrzeżeniu przez polskich wykonawców doskonałych parametrów użytkowych wełny mineralnej Rockwool. W serii otrzymanych nagród, tytułów i wyróżnień najnowsze są dwa, uzyskane podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych BUDMA 2004 - tytuł "Izolacji Roku" w kategorii "izolacyjne materiały budowlane" dla sufitu podwieszanego SOFIT oraz znak "Produktu Przyjaznego Architektirze 2004-2005" dla systemu płyt spadkowych DACHROCK SPS.

Produkty firmy izolują od zimna i hałasu wiele obiektów w Polsce. Wełna mineralna chroni już nie tylko dziesiątki tysięcy domów, ale wygrywa w przetargach na izolacje kilkuset największych obiektów. Warto wspomnieć choćby Metropolitan - "Najlepszy Biurowiec Świata" według uczestników tegorocznych targów nieruchomości w Cannes.

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Ciesielska
tel.: 68 385 01 24
mail:

Joanna Józefiak
tel.: 22 858 74 58
mail: