BIURO PRASOWE

DPC, 25.09.2019

Dzięki Lean wygrywamy wszyscy!


- Strategia Lean to wspaniała przygoda i intelektualne wyzwanie, z którym każdy powinien mieć okazję się zmierzyć – przekonuje Michael Balle, światowej sławy ekspert w zarządzaniu współpracujący z największymi, globalnymi markami. Zdaniem założyciela Institut Lean France, o sukcesie każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości czy branży, decyduje gotowość na zmiany dotychczasowego modelu ich funkcjonowania – zamiast odgórnego wyznaczania nierealistycznych celów, należy skoncentrować się na budowie kultury pracy, zaangażowaniu wszystkich pracowników i umożliwieniu im ciągłego doskonalenia umiejętności. Michael Balle będzie gościem specjalnym konferencji „Bliżej doskonałości” poświęconej Strategii Lean, organizowanej 17 października w Warszawie.


Prawdopodobnie każdy przedsiębiorca słyszał kiedyś o Strategii Lean - ale niewielu potrafi wskazać jasną, precyzyjną definicję. Jak Pan opisałby tę koncepcję?

M. Balle*: Strategia Lean to przełomowe i podparte pozytywnymi doświadczeniami największych globalnych przedsiębiorstw podejście do istoty funkcjonowania każdej organizacji. Często firmy koncentrują się na tworzeniu wizjonerskich planów, których realizacja okazuje się z różnych powodów (technicznych, materialnych, kadrowych) niemożliwa. Strategia Lean z kolei podpowiada, że prawdziwym sercem każdego przedsiębiorstwa jest tzw. gemba – miejsce wykonywania rzeczywistej pracy przynoszącej konkretną wartość dla klienta. W produkcji to hala produkcyjna, w usługach – punkt ich świadczenia. To właśnie ono powinno kształtować ramy w jakich funkcjonuje i rozwija się dana organizacja. Dlatego zamiast tradycyjnego podejścia (szalenie ambitne plany, a następnie próby wcielenia ich w życie), Strategia Lean rekomenduje trafną identyfikację możliwości i potencjału gemby i na tej bazie planowanie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Istnieją jakieś fundamentalne założenia Strategii Lean?

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży czy wielkości, decydując się na realizowanie założeń Strategii Lean staje przed trzema identycznymi wyzwaniami:
1.    Określenia wyzwań, którym trzeba sprostać, jeśli firma ma utrzymać już osiągniętą pozycję na rynku i rozwijać się, budując swoją przewagę konkurencyjną.
2.    Przyjęcia nowej filozofii organizacji, nazywanej przeze mnie „kulturą pierwszeństwa problemów”. Chodzi o jak najszybsze identyfikowanie, zapobieganie lub rozwiązywanie rzeczywistych bądź potencjalnych kryzysów. Kluczowe jest przy tym uznanie autonomii pracownika w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i jego poczucie bezpieczeństwa przy okazji dzielenia się spostrzeżeniami i wychodzenia z własnymi inicjatywami.
3.    Nabycia zdolności do tworzenia nowych produktów bądź usług poprzez eliminację marnotrawstwa i uwolnienie innowacyjności oraz potencjału twórczego pracowników – co pozwoli na dalszy rozwój firmy i umacnianie jej pozycji na rynku.

Korzenie Lean sięgają Japonii. Jakie elementy tamtejszej kultury i organizacji pracy są najważniejsze i mogą być wykorzystywane przez firmy na całym świecie?

"Lean" to termin amerykański. Pierwsza na szeroką skalę wdrożyła go Toyota. Japoński gigant korzystał przy tym z usług amerykańskich, brytyjskich i niemieckich specjalistów. Ja sam wiedzę o Strategii Lean zdobywałem i rozwijałem we Francji. Uważam więc Lean za pierwsze, prawdziwie globalne i uniwersalne podejście w zarządzaniu.
Sukcesy bądź porażki we wdrażaniu rozwiązań Lean nie zależą od kultury, języka czy narodowości. Wszystko sprowadza się do intencji, otwartości i odwagi liderów danej firmy:
1.    Czy mają ambicję, żeby wciąż wygrywać i rozwijać się, czy też celem jest jedynie pozostanie w grze?
2.    Czy są gotowi na naukę i zmiany, czy też markują działania i szukają alibi aby zachować status quo?

Pańska słynna książka "Dyrektor firmy jako Lean Menadżer" nie jest poświęcona Toyocie, ale przedsiębiorstwu z francuskiej prowincji...

Ale mechanizmy są powtarzalne! Toyota jest firmą globalną działającą na różnorodnych rynkach, ale mimo że wszędzie realizuje zasady Strategii Lean – każda z jej fabryk różni się od innych. Dzieje się tak ponieważ nie da się wprost skopiować i powielić pewnych rozwiązań czy schematów. Mechanizmy sprawdzające się w jednym obiekcie mogą nie dawać żadnych efektów w drugim. Wracam tu do poruszanego już przeze mnie, innowacyjnego podejścia Lean - nie skupiamy się na ambitnych cenach, ale rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu procesów w konkretnym miejscu pracy gemba. Strategia Lean to więc te same narzędzia, ale unikalne rozwiązania.

Wyobraźmy sobie, że przedsiębiorca decyduje się na Strategię Lean i zaczyna wdrażać ją od zera. Na co powinien zwrócić szczególną uwagę, jakie powinny być jego pierwsze kroki?

Powinien zacząć od rzeczy najprostszych – odwiedzenia działu obsługi klienta i sprawdzenia, dlaczego klienci są niezadowoleni z obecnej oferty. Przeczytania o podstawowych definicjach i narzędziach Lean – chociażby Kanban, czyli obrazowej metodzie prawidłowego organizowania procesu produkcji eliminującego marnotrawstwo. Niekiedy pozornie banalne rozwiązania wyraźnie poprawić efektywność pracy całej organizacji. Warto też skłonić wszystkich pracowników do wspólnej refleksji nad przyszłym rozwojem przedsiębiorstwa.

Jakie wymierne korzyści przynosi wprowadzenie Strategii Lean dla całej organizacji - zarówno dla kierownictwa, jak i zwykłych pracowników?

Lean jest metodą pojednawczą - pozwala pogodzić firmę z klientami, kierownictwo z pracownikami, odbiorców z dostawcami. Korzyścią, poza satysfakcją z wyników, jest również większe zaangażowanie pracowników, którzy uzyskując podmiotowość dzięki opartej na zaufaniu kierownictwa autonomii, czują się współodpowiedzialni za osiągane efekty. Firma staje się bardziej rentowna, ponieważ pozyskuje więcej klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów całkowitych i eliminacji marnotrawstwa. Jest to strategia rozwoju która sprawia, że każdy, od członka zarządu po pracownika operacyjnego, czuje się wygranym.

Czyli nie chodzi jedynie o zwiększenie zysków firmy i lepsze samopoczucie kadry kierowniczej?

Każdy pracownik organizacji korzysta na wdrożeniu rozwiązań Strategii Lean, gdyż jej podstawą jest wzajemne zaufanie. Tworząc bezpieczeństwo psychiczne w pracy, poprawiasz samopoczucie każdego członka załogi, wyzwalasz jego kreatywność, skłaniasz do rozwijania umiejętności. To wszystko bezpośrednio wpływa na efektywność całego przedsiębiorstwa, pomaga szybciej i sprawniej rozwiązywać problemy. Ma to rzecz jasna przełożenie na wyniki finansowe przedsiębiorstwa – ale uzyskuje się je nie kosztem pracowników, lecz dzięki zaangażowaniu ich w ciągłe ulepszanie procesów.

Czy istnieją obszary zagrożenia - elementy ryzyka, które wymagają szczególnej uwagi?

Och, wiele! Zawsze powtarzam, że nie można odnieść sukcesu, jeśli nie jest się naprawdę gotowym na zmiany, których wymagamy od swoich podwładnych i współpracowników. Większość niepowodzeń w zakresie wdrażania Strategii Lean związana jest z błędną postawą menedżerów wyższego szczebla. Traktują oni Lean jak każdy inny program: wynająć firmę konsultingową, znaleźć luki w wydajności, zorganizować warsztaty i szkolenia wprowadzające, odnaleźć oszczędności – a następnie powrócić do poprzednich, złych nawyków. Jest to dobrze udokumentowana prawidłowość skutkująca ostatecznym niepowodzeniem. W Strategii Lean nie ma miejsca na półśrodki – aby uzyskać długofalowe korzyści, musimy raz na zawsze zmienić filozofię prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

17 października będzie Pan gościem specjalnym konferencji „Bliżej doskonałości” w warszawskim hotelu Marriott. Po wygłoszeniu wykładu zaprezentuje Pan swoją najnowszą książkę. Czy mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy – co będziemy mogli w niej znaleźć?

Zgadza się, przyjeżdżam do Warszawy na zaproszenie firmy DPC Polska zajmującej się wdrażaniem rozwiązań leanowych w przedsiębiorstwach oraz edukacją przyszłych dyrektorów i menadżerów. Organizowana przez nią konferencja „Bliżej doskonałości” będzie pokazywać Lean z różnych perspektyw – kompleksowości, różnorodności, przywództwa. Tematem mojej prelekcji jest: „Kultura uczenia się sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej”.

Nad Wisłą promować Pan będzie również swoje najnowsze dzieło.

Książka pod tytułem „Strategia Lean” jest wynikiem owocnej współpracy z Danielem Jonesem (założycielem brytyjskiej Lean Enterprise Academy), Orrym Fiume (jednym z pionierów Lean Managementu na świecie), Jacquesem Chaize (wieloletnim doradcą rad nadzorczych największych, globalnych spółek). Wszyscy od dekad śledzimy i współkształtujemy rozwój tej metody zarządzania. Ostatnio uznaliśmy, że najwyższy czas wyjaśnić wszystkie nieporozumienia, która przez ten długi czas narosły wokół Strategii Lean – na czele z nazywaniem ją wielokrotnie „kolejną, bezproduktywną teorią”. Natomiast to radykalny przełom w całej nauce o zarządzaniu, zmiana paradygmatów i dotychczasowych koncepcji budowania kultury pracy w organizacjach. Strategia Lean to wspaniała przygoda i intelektualne wyzwanie, z którym chcemy, aby każdy miał okazję się zmierzyć.

* Michael Balle – światowej sławy ekspert w dziedzinie transformacji Lean, założyciel Institut Lean France, konsultant globalnych matek takich jak: Renault, Faurecia, Alstom, BNP Paribas, doradca dyrektorów generalnych największych międzynarodowych przedsiębiorstw i współautor bestsellerowych powieści biznesowych poświęconych transformacjom Lean – „Kopalnia złota” i „Dyrektor firmy jako Lean Manager”. 17 października w Warszawie na konferencji „Bliżej doskonałości” promować będzie swoją najnowszą książkę – „Strategia Lean”.

***

O DPC
DPC to najbardziej doświadczona firma wdrożeniowa na polskim rynku, wspierająca rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z różnych sektorów gospodarki. DPC zajmuje się wprowadzaniem kompleksowych zmian w kulturze i organizacji pracy w oparciu o model Strategii Lean – budowanie kultury ciągłego uczenia i rozwijania się pracowników (Learning Culture). Działania firmy są prowadzone wielopłaszczyznowo – od oceny potencjału przedsiębiorstwa, poprzez wyznaczenie kierunków długoterminowego rozwoju, aż po wdrożenie zmian pozwalających na rozwijanie oraz utrzymanie nowych standardów. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez doświadczonych ekspertów DPC, klienci firmy otrzymują narzędzia umożliwiające ciągłe mierzenie efektywności pracy, szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej, skutkujące osiąganiem przewagi konkurencyjnej na rynku. Misją DPC jest motywowanie pracowników do eksperymentowania i kwestionowania, myślenia kategoriami wartości dodanej i eliminowania marnotrawstwa, co wiąże się z całkowitą zmianą dotychczasowej kultury i organizacji pracy.
DPC zostało założone przez Tomasza Bereźnickiego, od 20 lat usprawniającego procesy zarządzania w firmach z różnych branż (General Electric, FRISTA Retail Business Center, Capgemini, Infosys, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Deutsche Bank, PKP Intercity, czy ARRIVA). Partnerami w DPC są: Mariusz Drewnowski, ekspert w prowadzeniu warsztatów i treningów z zastosowania narzędzi Lean, realizator szeregu projektów wdrożeniowych dla polskich i międzynarodowych firm motoryzacyjnych, kolejowych, logistycznych i produkcyjnych oraz Piotr Rybotycki wieloletni członek zarządów czołowych przedsiębiorstw transportowych i logistycznych (PKP Intercity, DB Schenker Rail, Koleje Śląskie, RE Alloys). Wykorzystując swoje bogate doświadczenie, pełnią oni rolę uznanych ekspertów w dziedzinie efektywnego zarządzania zespołami i budowy konkurencyjności przedsiębiorstw.

Kontakt dla mediów:
Partner of Promotion

Jarosław Zakrzewski, SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE
e-mail:
tel.: 22 858 74 58 wew. 68

Jakub Machaj, ACCOUNT EXECUTIVE
e-mail:
tel.: 22 858 74 58 wew. 41
tel. kom.: +48 512 165 725