BIURO PRASOWE

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, 27.04.2017

KRD-IG promuje drób w Wietnamie


Rynek Wietnamu, podobnie jak inne regiony Azji, zamknął się na dostawy produktów drobiowych z Polski ze względu na wystąpienie wirusa grypy ptaków w naszym kraju w grudniu ubiegłego roku. Od ponad miesiąca Główny Inspektorat Weterynarii nie poinformował o wystąpieniu nowego ogniska wirusa H5N8 co może oznaczać koniec choroby w Polsce. Obecnie przed branżą drobiarską bardzo intensywny okres – należy ponownie uruchomić możliwość eksportu rodzimego drobiu do zamkniętych państw. Drobiarzom pomaga w tych działaniach Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza promując zalety mięsa drobiowego w Wietnamie oraz podejmując dialog z tamtejszymi władzami.


W ubiegłym roku eksport mięsa oraz produktów drobiowych z Polski wyniósł prawie 5 tysięcy ton, co stanowi dwukrotność wyniku z roku 2015, tj. ponad 2 tysiące ton. „Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku wietnamskiego, na który z roku na rok eksportujemy coraz więcej mięsa drobiowego. Wartość eksportu tego surowca w ubiegłym roku wyniosła ponad 4,2 mln EUR – to dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Dobrze wiemy, że Polska jest jednym z głównych producentów drobiu w UE, tak więc w naszym wspólnym interesie jest promowanie produktów drobiowych w Wietnamie. Stąd obecność przedstawicieli polskiej branży drobiarskiej podczas jednego z najważniejszych wydarzeń rynku spożywczego Wietnamie – targach FOOD AND HOTEL VIETNAM. Warto podkreślić, że promocja europejskiego drobiu realizowana przez KRD-IG nie polega jedynie na ekspozycji na stoisku targowym, ale przede wszystkim na takich działaniach jak organizacja seminarium poświęconego wysokiej jakości mięsa drobiowego produkowanego w systemie QAFP pochodzącego z Unii Europejskiej czy spotkaniu z Ambasadorem RP w Hanoi – Panią Barbarą Szymanowską, z którą rozmawialiśmy m.in. o przybliżonym terminie otwarcia rynku wietnamskiego na nasz drób” komentuje Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Seminarium odbyło się w poniedziałek 24 kwietnia br. Podczas spotkania wystąpił Mariusz Boguszewski, Radca Ekonomiczny w Ambasadzie RP w Hanoi, który omówił zagadnienia związane z rynkiem rolno-spożywczym Unii Europejskiej oraz potencjału eksportowego i wymiany handlowej pomiędzy UE a Wietnamem. Następnie Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny KRD-IG, opowiedział o rynku drobiu w Europie (z uwzględnieniem Polski) i potencjale eksportowym UE na rynkach krajów trzecich. Na koniec Małgorzata Leszczyńska, ekspert ds. promocji KRD-IG, zaprezentowała standardy produkcji oraz omówiła przepisy weterynaryjne oraz zasady certyfikacji w systemie QAFP. Po seminarium goście zostali zaproszeni na uroczysty bankiet, podczas którego serwowane były m.in. potrawy kuchni europejskiej przyrządzone z wysokiej jakości mięsa drobiowego, przygotowane przez lokalnych kucharzy. Gościem honorowym wieczornego spotkania była Ambasador RP w Hanoi, Pani Barbara Szymanowska, z którą przedstawiciele branży drobiarskiej mogli podyskutować o wielu istotnych kwestiach, związanych z wymianą handlową pomiędzy regionami.

Targi FOOD AN HOTEL VIETNAM w Ho Chi Minh potrwają do 27 kwietnia. Na stoisku, które ma ponad 50 m2, przedstawiciele KRD-IG wraz z ekspertami i przedsiębiorcami, promują wysokiej jakości drób i nawiązują nowe relacje biznesowe.

***

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA
WIODĄCA ORGANIZACJA SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE
Działa nieprzerwanie od 25 lat i zrzesza blisko 70 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim.

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.

Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu.

Kontakt dla mediów

Magdalena Bajer
Partner of Promotion

22 858 74 58 wew. 84