BIURO PRASOWE

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, 28.06.2016

Komentarz ekspercki Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej: Afryka Południowa nowym kierunkiem eksportu polskiego drobiu


„Bardzo nas cieszy, że długotrwałe działania mające na celu otwarcie rynku Afryki Południowej dla polskich zakładów drobiarskich zakończyły się powodzeniem. Proces ten, w którym uczestniczyła również Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, rozpoczął się od wizyty przedstawicieli władz weterynaryjnych RPA w Polsce w lipcu ubiegłego roku. Na osiągnięcie tego sukcesu bezpośredni wpływ miała bardzo dobra współpraca między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoratem Weterynarii a przedstawicielami branży drobiarskiej.

Afryka Południowa jest jednym z kluczowych importerów drobiu na świecie. Do tej pory tylko kilka państw z Unii Europejskiej miało możliwość sprzedaży swoich produktów do tego kraju. W związku z czym otwarcie rynku RPA dla Polski, która jest obecnie liderem produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, jest szansą na pozyskanie nowego, bardzo obiecującego kierunku sprzedaży dla rodzimego drobiu. Warto jednak pamiętać, że współpraca ta może nie należeć do najłatwiejszych i będzie uwarunkowana wieloma czynnikami, m.in. niedawnemu, ponownemu otwarciu granic RPA dla drobiu ze Stanów Zjednoczonych oraz kluczową kwestią, tj. silną pozycją tamtejszej branży drobiarskiej.

Musimy zatem zrobić wszystko, aby pojawiająca się szansa istotnego zwiększenia wolumenu sprzedaży polskiego mięsa drobiowego zagranicę nie została zaprzepaszczona poprzez całkowite zablokowanie rynku RPA dla drobiu pochodzącego z UE, w tym także z Polski, z powodu działań ochronnych podejmowanych przez przedstawicieli sektora drobiarskiego z Afryki Południowej.

Jesteśmy jednak przekonani, że konkurencyjna cena polskiego mięsa drobiowego połączona z jego wysoką jakością i bezpieczeństwem wynikającym, m.in. z braku występowania niebezpiecznych chorób zakaźnych u drobiu w Polsce, przyczyni się do osiągnięcia sukcesu na rynku RPA. Oceniamy, iż z Polski do Afryki Południowej może trafiać rocznie ok. 30 tys. ton drobiu o wartości blisko 125 mln zł." – komentuje Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Łukasz Dominiak – Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. Do jego głównych zadań należy organizacja pracy Izby i nadzór nad realizacją zadań, w tym projektów promocyjnych KRD-IG finansowanych ze środków FPMD i UE, nadzór nad kwestiami finansowymi, budżetowymi i księgowymi, koordynacja pracy Komisji KRD-IG, współpraca z administracją krajową, koordynacja współpracy międzynarodowej KRD-IG, m.in. w zakresie promocji i pozyskiwania nowych rynków zbytu dla polskiej branży drobiarskiej, aktywna współpraca z Komisją Europejską oraz unijnymi organizacjami branżowymi ELPHA, a.v.e.c. i CLITRAVI.

***

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA
WIODĄCA ORGANIZACJA SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE
Działa nieprzerwanie od 25 lat i zrzesza blisko 70 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim.

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.

Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu.

Kontakt dla mediów

Magdalena Bajer
Partner of Promotion

22 858 74 58 wew. 84