BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 23.10.2014

Union Investment TFI niezmiennie od lat na podium rankingu “Rzeczpospolitej”


Union Investment TFI ponownie znalazło się w czołówce najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Towarzystwo kierowane przez Małgorzatę Górę-Dubielę to wielokrotny zwycięzca rankingu „Rzeczpospolitej" i zarazem jedyne TFI, które nigdy nie spadło z podium.


 

Jak czytamy w uzasadnieniu, „właśnie powtarzalność dobrych rezultatów inwestycyjnych to jedno z najważniejszych kryteriów, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze funduszu. Jednorazowy sukces jest zdecydowanie mniej ważny niż stabilne, efektywne pomnażanie kapitału w dłuższym okresie. Istotne jest poza tym ryzyko związane z inwestycją i to, kto w praktyce zarządza pieniędzmi, jakie ma doświadczenie i sukcesy na koncie. Przy ocenie TFI uwzględniliśmy wszystkie te parametry".

Stabilna obecność na podium rankingu jest dla nas dużym wyróżnieniem, a jednocześnie potwierdzeniem silnej pozycji Union Investment TFI na polskim rynku. Bardzo dobre i powtarzalne stopy zwrotu naszych funduszy to rezultat dobrze zoptymalizowanego procesu inwestycyjnego i, co równie ważne, zasługa kompetentnego i stabilnego zespołu zarządzających – mówi Małgorzata Góra-Dubiela, prezes zarządu Union Investment TFI.

Spośród funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI autorzy rankingu bardzo wysoko ocenili UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost oraz UniKorona Zrównoważony. Wysokie miejsca zajęły także: UniKorona Akcje i UniKorona Pieniężny.

O rankingu
Ranking towarzystw funduszy inwestycyjnych dziennika „Rzeczpospolita" jest publikowany nieprzerwanie od 2003 r. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są oceniane według kilku kryteriów. Kluczowe są 5-letnie wyniki inwestycyjne funduszy w największych pod względem aktywów kategoriach: fundusze akcji, akcji małych i średnich spółek, zrównoważone, stabilnego wzrostu, dłużne i pieniężne. Poza „twardymi" parametrami, takimi jak wyniki inwestycyjne, ryzyko oraz rotacja w zespołach zarządzających funduszami, w tegorocznej edycji redakcja dokonała subiektywnej oceny każdego TFI pod kątem komunikacji TFI z mediami. Złożyły się na nią: łatwość dostępu do zarządzających dla dziennikarzy czy regularna publikacja komentarzy rynkowych.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,