BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 16.08.2010

Zysk na fali trendów


Akcje na warszawskiej giełdzie są nadal atrakcyjne cenowo, co zachęca do inwestowania w fundusze. Wybór nie jest jednak prosty i uzależniony od indywidualnych preferencji inwestora. W jakie fundusze oparte na akcjach warto teraz lokować pieniądze podpowiadają zarządzający Union Investment TFI.
Zaskakująco dobre wyniki niemieckiej gospodarki w II kwartale tego roku, czy lepsza od oczekiwań dynamika wzrostu PKB strefy w euro przyczyniają się do kontynuacji trendu wzrostowego na zagranicznych giełdach. Podobnie w Polsce oczekiwania wzrostu gospodarczego w 2010 r. na poziomie 2,5 - 3 proc. dają perspektywę dalszej poprawy wyników finansowych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. W ocenie analityków Union Investment TFI jest to więc dobra okazja do długoterminowej inwestycji w fundusze akcyjne.

Wyróżniającym się subfunduszem w kategorii absolutnej stopy zwrotu jest UniTotal Trend. Dzięki stosowaniu specjalnych mechanizmów istniejących w tym funduszu może on wykorzystać potencjał rynku w większym stopniu niż klasyczny fundusz akcji. Dodatkowo jego konstrukcja - strategia inwestycyjna i dozwolone kategorie lokat - pozwala uzyskiwać dodatnie stopy zwrotu zarówno w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym. - Potwierdzeniem tego są wyniki osiągane przez UniTotal Trend. Podczas gdy roczny wzrost indeksu WIG na koniec lipca wynosił 20,43 proc. UniTotal Trend od momentu dostosowania struktury portfela, tj. od 30 października 2009 r. zyskał ponad 31 proc. - mówi Robert Burdach, zarządzający Union Investment TFI.

Drugim rozwiązaniem prezentowanym przez Union Investment TFI jest subfudnusz UniAkcje Sektory Wzrostu. W tym wypadku sposobem na uzyskiwanie dobrych wyników, nawet podczas zawirowań na rynkach, jest aktywne zarządzanie. - Fundusz ma zarabiać na wzrostach wyselekcjonowanych sektorów branżowych oraz wykorzystywać duże dysproporcje w wycenach i wynikach finansowych odnotowywanych przez poszczególne branże. Precyzyjna selekcja spółek i wybór perspektywicznych sektorów jest szansą na wygraną z rynkiem - mówi Jarosław Lis, zarządzający Union Investment TFI.

Największe zyski mogą przynieść fundusze akcyjne, przy czym ryzyko takiej inwestycji jest wysokie. Osoby bardziej ostrożne, mogą skorzystać z bezpieczniejszej formy inwestycji, nie rezygnując przy tym z potencjału zysków na rynku akcji. Taką możliwość oferuje subfundusz UniStabilny Wzrost, który wykorzystuje szansę kontynuacji trendu wzrostowego na giełdach w Polsce i na całym świecie. Natomiast dla większego bezpieczeństwa inwestuje jednocześnie w papiery dłużne, np. obligacje skarbowe. A tu także perspektywy zysków są obiecujące.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,