BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 11.08.2010

Przepis na zysk, czyli jak zarobić pierwszy milion


W sierpniu mija 15 lat działalności funduszu UniKorona Zrównoważony. Przez ten czas wiele zmieniło się w naszej gospodarce, a i sami Polacy zaczęli coraz częściej korzystać z możliwości jakie oferują fundusze inwestycyjne. Tylko w UniKorona Zrównoważony obecnie inwestuje ponad 21 tysięcy klientów. Wciąż jednak pozostaje otwarte pytanie, jak inwestować, żeby zarobić swój pierwszy milion: krótko- czy też długoterminowo.
Rocznice sprzyjają robieniu różnego rodzaju podsumowań. 15 lat od uruchomienia pierwszego funduszu Union Investment TFI również może być pretekstem do zastanowienia się na korzyściami płynącymi z inwestowania. Patrząc na wyniki UniKorona Zrównoważony można być więcej niż zadowolonym. Od początku działalności (a dokładniej od zbudowania portfela) wartość jednostki uczestnictwa wzrosła ponad czterokrotnie, czyli stopa zwrotu wynosi obecnie ponad 400 proc.!

Niewiele jest funduszy w Polsce, które mogą się poszczycić tak długą historią. Trudno w takiej sytuacji porównywać wyniki nie tylko funduszy, ale nawet całych kategorii. Aby to ułatwić skróćmy więc okres do ostatniej dekady. Pomocny będzie tu ranking 10-letnich wyników funduszy inwestycyjnych przygotowany przez Rzeczpospolitą i Analizy Online . Wśród liderów rankingu znalazł się UniKorona Akcje z wynikiem 164,55 proc. oraz UniKorona Pieniężny, który osiągnął stopę zwrotu w wysokości 106,85 proc. Czyli różnica pomiędzy funduszem o wysokim ryzyku inwestycyjnym a funduszem o bardzo bezpiecznym profilu wyniosła niespełna 60 proc., czyli ok. 4,7 proc. rocznie. To dużo czy mało? Na to pytanie każdy z inwestorów musi sobie odpowiedzieć indywidualnie, bo każdy ma inny cel, w jakim gromadzi środki, inny poziom akceptacji ryzyka i zaplanowany czas inwestycji.

Popatrzmy jednak co działo się w poszczególnych latach i jakiego rzędu zyski wypracowywały fundusze dla swoich inwestorów.UniKorona Pieniężny to typ inwestycji, który w każdym roku kalendarzowym przynosił dodatnie stopy zwrotu. Na przełomie millenium można było dzięki niemu zarobić nawet kilkanaście procent rocznie (m.in. dzięki wyjątkowo wysokim stopom procentowym), nie ponosząc przy tym właściwie żadnego ryzyka. Wielu z inwestorów poszukuje na rynku przede wszystkim takiej stabilnej, przewidywalnej, ale i zwykle bardziej zyskownej od lokat bankowych inwestycji.

Na drugim biegunie jest UniKorona Akcje - instrument dla inwestorów o mocnych nerwach, którzy chcą korzystać z silnych trendów wzrostowych, nie bojąc się podjąć ryzyka. Chociaż w wieloletniej perspektywie akcje oferują najwyższy potencjał zysku (nawet powyżej 40 proc. w skali roku), w okresach dekoniunktury należy się liczyć z ryzykiem sporych strat (nawet poniżej minus 40 proc.). Pozytywny jest jednak fakt, że w przypadku UniKorona Akcje okresów z dodatnią stopą zwrotu było zdecydowanie więcej niż tych ze stratą.15 lat w życiu każdego człowieka może istotnie zaważyć na jego przyszłości. Dlatego nie warto odkładać decyzji na później. Trzeba zacząć inwestować już dziś. A na czym będzie można najlepiej zarobić przez kolejne 15 lat? - Kryzys spowodował wiele zmian na światowych rynkach, z którymi nie mieliśmy do tej pory do czynienia. Po bardzo mocnej przecenie akcji w 2008 roku duża część inwestorów nadal podchodzi z dużą rezerwą do ryzykownych produktów. Niemniej jednak to właśnie akcje w dalszym ciągu będą oferować największy potencjał wzrostu - mówi Tomasz Matras, zarządzający portfelami Union Investment TFI. - Pojawiające się na rynku w ostatnim czasie krótkie korekty są rzeczą normalną w trakcie każdej hossy i nie powinny zniechęcać do inwestowania w akcje, gdyż nadal znajdujemy się w dłuższym trendzie wzrostowym. Warto z tego skorzystać - przekonuje Tomasz Matras.

Tymczasem cykle koniunkturalne na rynku dłużnym mają nieco inny przebieg. - Po ostatnich dwóch latach z bardzo dobrymi, nierzadko dwucyfrowymi, wynikami na funduszach dłużnych, w najbliższym okresie należy się spodziewać spowolnienia i niższych stóp zwrotu - wyjaśnia Dariusz Lasek, Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI. - Wiązać się to będzie z fazą zaostrzania przez banki centralne polityki pieniężnej. Jednak po tym okresie, zwykle następuje czas obniżania stóp procentowych, który jest ponownie dobrym momentem na zyskowne inwestycje właśnie w instrumenty dłużne - dodaje.

Zatem jak zarobić swój pierwszy milion? Przede wszystkim nie czekać, tylko po prostu rozpocząć inwestowanie, dobierając takie rozwiązania finansowe, których zmienność jesteśmy w stanie zaakceptować. A że jest to dobry moment wskazują wyniki indeksów giełdowych do początku tego roku.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,