BIURO PRASOWE

PARP RPW, 13.10.2009

Beneficjenci Programu Rozwój Polski Wschodniej spotkali się w Olsztynie


Dwudziestu reprezentantów beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej uczestniczyło 12 października br. w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym w Olsztynie, które dotyczyło przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Spotkanie w Olsztynie, było już trzecim z cyklu siedmiu szkoleń skierowanych do beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Organizatorem spotkań jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która odpowiada za przyznanie unijnych dotacji. Celem spotkań jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy o funkcjonowaniu Programu.

- Dzięki spotkaniu moje wątpliwości pojawiające się w wielu kwestiach dotyczących dofinansowań zostały rozwiane. Cieszę się, że tematy poruszane podczas spotkania mają bezpośrednie przełożenie na wiedzę praktyczną - mówi Izabela Meissner z Urzędu Miasta Olsztyn.

W spotkaniu wzięli udział beneficjenci, którzy otrzymali pomoc finansową na realizację projektów miejskiego transportu zbiorowego i infrastruktury drogowej. Do projektów finansowanych z udziałem unijnych dotacji należą m.in. modernizacje sieci kolejowych, budowy przystanków autobusowych, parkingów, dróg wojewódzkich, a także mostów i wiaduktów. Podczas spotkania pracownicy PARP informowali uczestników m.in. w jaki sposób prawidłowo wypełniać formularze o dofinansowanie, wnioski o płatność, a także omawiali Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowalności wydatków.

***

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do najsłabiej rozwiniętych województw Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W ramach programu realizowane będą inwestycje zwiększające znaczenie gospodarcze pięciu regionów, a także ich zaplecze badawczo-naukowe i turystyczne. Projekt ma ułatwić dostęp do funduszy unijnych oraz zwiększyć przedsiębiorczość i innowacyjność biznesową mieszkańców województw. Za realizację programu odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast rolę instytucji zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tekst notatki znajdą Państwo w serwisie prasowym na stronach www.parp.gov.pl/prasa

Więcej informacji udzielają:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44, 0 696 476 795
e-mail:

Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości