BIURO PRASOWE

PARP RPW, 21.10.2009

Spotkanie beneficjentów Programu Rozwój Polski Wschodniej w Lublinie


Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej spotkali się 19 października w Lublinie na zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych dofinansowananych z funduszy Unii Europejskiej.
Lubelskie spotkanie było czwartym z cyklu siedmiu spotkań zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za przyznawanie dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Podczas spotkania pracownicy PARP występujący w roli prelegentów informowali uczestników m.in. w jaki sposób prawidłowo wypełniać formularze o dofinansowanie, wnioski o płatność, a także omawiali Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowalności wydatków. Poprzednie spotkania z tego cyklu odbyły się w Lublinie, Białymstoku i Olsztynie.

Uczestnikami spotkania w Lublinie byli beneficjenci programu w ramach działań Osi Priorytetowych III - Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu i IV - Infrastruktura Transportowa. Do projektów finansowanych z udziałem unijnych dotacji należą m.in. modernizacje sieci kolejowych, budowy mostów, wiaduktów, dróg wojewódzkich, a także przystanków autobusowych i parkingów.

- Szczególnie cennym elementem szkolenia było omówienie najczęściej występujących błędów we wnioskach o dofinansowanie i o płatności. Jestem pewna, że dzięki szkoleniu unikniemy w przyszłości wielu błędów" - powiedziała Ewelina Augustyniak z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

***

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do najsłabiej rozwiniętych województw Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W ramach programu realizowane będą inwestycje zwiększające znaczenie gospodarcze pięciu regionów, a także ich zaplecze badawczo-naukowe i turystyczne. Projekt ma ułatwić dostęp do funduszy unijnych oraz zwiększyć przedsiębiorczość i innowacyjność biznesową mieszkańców województw. Za realizację programu odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast rolę instytucji zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tekst notatki znajdą Państwo w serwisie prasowym na stronach www.parp.gov.pl/prasa

Więcej informacji udzielają:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44, 0 696 476 795
e-mail:

Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości