BIURO PRASOWE

PARP RPW, 13.11.2009

Kieleckie spotkanie beneficjentów Programu Rozwój Polski Wschodniej


13 listopada w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas spotkania poruszony został temat promocji projektów w ramach PO RPW.
Zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości spotkanie w Kielcach było już piątym z cyklu siedmiu zaplanowanych na ten rok szkoleń dla beneficjentów Programu Rozwój Polski Wschodniej. Uczestnicy spotkania wzbogacili swoją wiedzę o cenne informacje dotyczące promocji projektów objętych dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej i budowania relacji z mediami. W roli prelegentów podczas spotkania wystąpili pracownicy PARP, która odpowiada za przyznawanie dotacji dla projektów w ramach programu PO RPW.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. przedstawiciele Zarządów Dróg Wojewódzkich, uczelni wyższych i jednostek samorządów terytorialnych objętych Programem. Następne spotkanie z tego cyklu odbędzie się 20 listopada w Lublinie.

- Spotkania organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości mają na celu udzielenie wsparcia i przekazanie rzetelnej, kompleksowej wiedzy. Jest nam miło, że cieszą się one dużym zainteresowaniem beneficjentów Programu, którzy chętnie uczestniczą w kolejnych organizowanych przez Agencję szkoleniach - mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

***

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do najsłabiej rozwiniętych województw Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W ramach programu realizowane będą inwestycje zwiększające znaczenie gospodarcze pięciu regionów, a także ich zaplecze badawczo-naukowe i turystyczne. Projekt ma ułatwić dostęp do funduszy unijnych oraz zwiększyć przedsiębiorczość i innowacyjność biznesową mieszkańców województw. Za realizację programu odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast rolę instytucji zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tekst notatki znajdą Państwo w serwisie prasowym na stronach www.parp.gov.pl/prasa

Więcej informacji udzielają:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44, 0 696 476 795
e-mail:

Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości